Een erkenning aanvragen voor een lokaal of regionaal dienstencentrum

Een lokaal of regionaal dienstencentrum kan een erkenning aanvragen bij Zorg en Gezondheid. Het is daar niet toe verplicht.

De erkenning is voor onbepaalde duur. Alleen erkende diensten kunnen subsidies krijgen.

Erkenningsvoorwaarden

Om erkend te worden, moet een dienstencentrum eerst een voorafgaande vergunning aanvragen.

Het dienstencentrum moet ook voldoen aan de erkenningsvoorwaarden:

 • Voorwaarden voor de hulp- en dienstverlening.
 • Voorwaarden voor de omkadering en het personeel. 
 • Voorwaarden voor de werking. 
 • Voorwaarden voor infrastructuur, zoals de ontmoetingsruimte.

Deze voorwaarden staan in het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers (bijlage VI voor lokale dienstencentra, bijlage VII voor regionale dienstencentra).

Brandveiligheid

Sinds 1 oktober 2018 zijn de brandveiligheidsnormen en de procedure voor het opmaken en afleveren van brandveiligheidsattesten, zoals bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de specifieke brandveiligheidsnormen waaraan ouderenvoorzieningen, lokale dienstencentra en centra voor herstelverblijf moeten voldoen, ook van toepassing op de lokale dienstencentra. Hierin staan ook de overgangsmaatregelen voor bestaande voorzieningen opgenomen.

Alle info met betrekking tot het aanvragen van een brandveiligheidsattest vindt u via deze link.

Rolstoeltoegankelijkheid

Volgens de huidige regelgeving moet een rolstoelgebruiker zelfstandig een lokaal dienstencentrum kunnen betreden. Deze erkenningsnorm wordt echter niet door iedereen op dezelfde manier begrepen. Zorg en Gezondheid, Zorginspectie en het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden lichten daarom toe hoe deze erkenningsnorm in de praktijk moet worden toegepast.

Hoe aanvragen?

Stuur dit aanvraagformulier naar Zorg en Gezondheid. Stuur daarbij ook:

 • een plan dat, per bouwlaag, de verschillende lokalen aanduidt, alsook hun afmetingen en hun bestemming;
 • als de initiatiefnemer een rechtspersoon is, met uitzondering van openbare besturen: de statuten en eventuele wijzigingen ervan;
 • de rechtsgeldige beslissing om de erkenning aan te vragen en de voorziening uit te baten;
 • een lijst met de namen van al de medewerkers, met vermelding van hun wekelijkse arbeidsduur en kwalificatie, geordend per functie, en met aanduiding van de medewerkers die langdurig afwezig zijn;
 • het bewijs dat de voorziening aan de toepasselijke brandveiligheidsreglementering voldoet; 
 • een verbintenis om binnen de termijn van een jaar na de datum van de erkenningsbeslissing, te voldoen aan alle erkenningsvoorwaarden.

De behandeling van uw aanvraag

 1. Zorg en Gezondheid onderzoekt of uw dossier ontvankelijk is. Is dat niet het geval, dan ontvangt u binnen de 30 kalenderdagen een bericht. Wij kunnen u ook om bijkomende inlichtingen vragen.
 2. Is uw aanvraag ontvankelijk, dan onderzoeken wij of de dienst voldoet aan de erkenningsvoorwaarden en past binnen de programmatie.

 3. Binnen de 4 maanden nadat wij uw ontvankelijke erkenningsaanvraag gekregen hebben, sturen wij u:

  • de erkenningsbeslissing dat uw dienst erkend wordt; 

  • of ons voornemen tot weigering van de erkenning. Wij leggen u dan ook uit hoe u bezwaar kunt indienen tegen dat voornemen.

Meer info

De aanvraagprocedure staat in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 betreffende de procedures voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers.