Een bezwaar indienen tegen een voornemen tot weigering van planningsvergunning, voorlopige erkenning of erkenning als ziekenhuis of voorziening in de geestelijke gezondheidszorg

Bent u niet akkoord met een voornemen van Zorg en Gezondheid om een planningsvergunning, een voorlopige erkenning of erkenning voor een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis of een voorziening in de geestelijke gezondheidszorgte weigeren? Dan kunt u een bezwaar tegen dat voornemen indienen.

Een bezwaar indienen

Stuur een gemotiveerde, aangetekende brief naar Zorg en Gezondheid t.a.v. Dirk Dewolf.

De behandeling van uw bezwaar

We maken uw bezwaar en dossier dan over aan Adviescommissie voor Voorzieningen van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin en (Kandidaat-) pleegzorgers. Als die Adviescommissie een ander advies geeft dan het voornemen van Zorg en Gezondheid, dan neemt de minister een beslissing.