Ebola

Ebola is een ernstige infectieziekte die wordt veroorzaakt door het ebolavirus. Ebola wordt gekenmerkt door een hemorragische koorts met dikwijls een dodelijke afloop.

Meldingsplicht

Ebola is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.

Meer info

Virale hemorragische koorts

 

Over dit onderwerp
Actuele informatie