E-loket voor zorgvoorzieningen

Het e-loket is het elektronische loket van Zorg en Gezondheid. U gaat ernaar toe via http://eloket.zorg-en-gezondheid.be - inloggen doet u met uw eID of 'Itsme'. Voorzieningen kunnen er online dossiers indienen en opvolgen.

Berichten- en contactenmodule

Het e-loket bevat ondertussen ook een Berichten- en Contactenmodule. Voorzieningen kunnen daardoor zelf hun contactgegevens beheren en rechtstreeks vanuit het e-loket snel en efficiënt met Zorg en Gezondheid communiceren. Die modules zijn echter nog niet voor alle voorzieningen beschikbaar, maar volgen in dat geval in een latere fase.

Dossierspecifieke handleidingen per sector

Centra voor dagopvang
Centra voor dagverzorging
Centra voor herstelverblijf

Centra voor kortverblijf

Diensten maatschappelijk werk van het ziekenfonds

Diensten voor gezinszorg
en diensten voor logistieke hulp

Groepen van assistentiewoningen
Lokale dienstencentra
Ondernemingen mobiliteitshulpmiddelen
Revalidatieovereenkomsten
(vanaf januari 2019)
PVT en IBW
Woonzorgcentra

Toegang instellen tot het e-loket voor zorgvoorzieningen

De toegang tot dit e-loket wordt geregeld door eHealth. Om toegang te krijgen tot het e-loket, moet de beheersinstantie van een voorziening beheerders en gebruikers aanduiden. Gebruikers kunnen naargelang hun rechten bepaalde dossiers van de voorziening inkijken en opvolgen in het e-loket (alleen de dossiers van de eigen voorziening).

Helpdesk e-loket

1. Kijk eerst naar deze oplossingen voor de vaakst voorkomende problemen.

2. Raadpleeg de hulpwidget vanuit het e-loket zelf of contacteer de helpdesk.

Opgelet!
Het e-loket is niet toegankelijk met Internet Explorer 6, 7 en 8 en Windows XP.