Draaiboek Vesta

pdf bestandDraaiboek van Vesta -versie 3.2 (730 kB)

In dit draaiboek vinden de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp de richtlijnen voor het doorsturen van gegevens naar Vesta via webservices. Daarnaast wordt daarin ook de werking van de webtoepassing van Vesta beschreven.

Informatie over de webtoepassing van Vesta is ook terug te vinden op een aparte pagina. De webtoepassing heeft bovendien een help-functie met meer informatie. Op elk scherm in de webtoepassing vindt u bovenaan rechts een link "Bijkomende informatie". Als u daarop klikt, krijgt u specifieke informatie over het gebruik van het scherm waarop u zich op dat ogenblik bevindt. Door nogmaals op die link te klikken, wordt de extra informatie opnieuw verborgen.

Draaiboek versie 3.2

Op 28 januari 2013 bezorgden we versie 3.2 aan de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp.

De volgende wijzigingen werden aangebracht ten opzichte van de vorige versie:

  • de informatie in verband met eHealth (het toegangsbeheer voor de webtoepassing en de procedure voor de aanvraag van een eHealth-certificaat) werd geüpdatet (punt 1.3 en punt 2.2);
  • het draaiboek werd aangevuld met informatie over de prestaties van het verzorgend personeel die uitgevoerd worden in een erkend dagverzorgingscentrum van dezelfde initiatiefnemer als de dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg (“CADO”) (punt 1.4.1 en punt 2.5.2);
  • de beschrijving van de module over de consultatie van de subsidies werd uitgebreid met een toelichting over de pagina’s van aanvullende thuiszorg / logistieke hulp (punt 1.8.1).

Draaiboek versie 3.1

Op 26 januari 2012 werd versie 3.1 bezorgd aan de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp. In die versie werd de procedure voor het toekennen van de inschrijvingsnummers gewijzigd. Die nieuwe procedure is van toepassing vanaf 30 januari 2012. Voortaan is een inschrijvingsnummer geldig vanaf de postdatum die vermeld wordt op de envelop waarmee het aanvraagformulier voor dat nummer (en indien van toepassing een kopie van het studiebewijs of een kopie van de Individuele fiche werk en sociale economie) verstuurd werd naar het agentschap.

Draaiboek versie 3.0

Op 15 oktober 2008 werd een eerste versie van het draaiboek bezorgd aan alle diensten. Versie 2.0 werd bezorgd op 17 september 2009, en versie 2.1 op 27 januari 2010. Naar aanleiding van de uitbreiding van Vesta met aanvullende thuiszorg, en de ingebruikname van Vesta door de diensten voor logistieke hulp, werd er een nieuwe versie van het draaiboek opgesteld. Die versie 3.0 werd op 30 november 2011 bezorgd aan de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp.

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 2.1 van het draaiboek:

  • de vorige versies van het draaiboek hadden uitsluitend betrekking op de "gezinszorg" van de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, daar waar de nieuwe versie uitgebreid werd met de "aanvullende thuiszorg" van die diensten, en ook van toepassing is op de diensten voor logistieke hulp;
  • het luik over het beheer van de rollen voor de webtoepassing werd geüpdatet (punt 1.3);
  • het deel over de webtoepassing werd uitgebreid met een beschrijving van de werking van de module "Subsidies" (punt 1.8); 
  • de procedure voor de aanvraag van een eHealth-certificaat werd toegevoegd (punt 2.2);
  • de informatie over het doorsturen van de gegevens van de tewerkstellingen van de medewerkers (punt 2.3), van de gebruikers (punt 2.4) en van de prestaties (punt 2.5) werd verduidelijkt, rekening houdend met de vragen die daarover de voorbije jaren aan de helpdesk van Vesta gesteld werden, en werd gewijzigd en uitgebreid naar aanleiding van de aanpassingen die doorgevoerd werden bij de uitbreiding van Vesta met aanvullende thuiszorg en de diensten voor logistieke hulp.