Draaiboek contactonderzoek COVID-19 in residentiële revalidatievoorzieningen en PVT

pdf bestandDraaiboek Contactonderzoek REVA residentieel - PVT (1 februari 2021) (228 kB)

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, moet contactopvolging gevoerd worden. Het opsporen en adviseren van de contacten voor personen binnen de residentiële revalidatievoorzieningen gebeurt door de coördinerend en raadgevend arts (CRA), de arbeidsarts of een andere medisch verantwoordelijke. Dit draaiboek beschrijft de te nemen maatregelen bij een mogelijke of bevestigde COVID-19 zorggebruiker.

Vorige versies