Digitaal platform Vlaamse sociale bescherming

Het opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen verloopt sinds 1 januari 2019 digitaal. 

Ouderenzorgvoorziening sturen hun gegevens via het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming naar de zorgkassen.

De volgende functionaliteiten zijn voorzien binnen dit digitaal platform:

  • de controle van de verzekeringsstatus van de burger in het kader van de Vlaamse sociale bescherming; 
  • de opname en het ontslag van bewoners, de wijzigingen in type verblijf; 
  • het bepalen van de afhankelijkheidscategorie op basis van de ingestuurde indicatiestelling; 
  • de facturatie van de prestaties aan de zorgkassen aan de hand van een vastgelegd model; 
  • de organisatie van cumulcontroles; 
  • het voorzien in de nodige operationele en beleidsmatige rapportering.

Wat moeten de ouderenvoorzieningen doen?

Om het opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen mogelijk te maken, zal iedere ouderenvoorziening aan de volgende voorwaarden moeten voldoen:

  • beschikken over geattesteerde software;
  • beschikken over een eHealth-certificaat;
  • verklaren dat de richtsnoeren inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming worden nageleefd.

eHealth-certificaat

Om vanuit de software van de ouderenvoorziening met het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming te kunnen communiceren, moet iedere voorziening over een eHealth-certificaat op RIZIV-nummer beschikken.

Raadpleeg de verschillende stappen die een ouderenvoorziening moet ondernemen om over een eHealth-certificaat te beschikken.

Richtsnoeren inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming

Iedere ouderenvoorziening moet voldoen aan richtsnoeren inzake informatieveiligheid en gegevensbescherming. Ze zullen immers via het digitaal platform Vlaamse sociale bescherming op digitale wijze persoonsgegevens verzenden naar de zorgkassen.

Raadpleeg de richtsnoeren waaraan de ouderenvoorzieningen moeten voldoen.

HCO-nummer per voorziening

Alle communicatie met de zorgkassen via het digitaal platform VSB gebeurt met het HCO-nummer van de voorziening.

Prestatiecodes

Een belangrijk gegeven dat op de factuur moet worden opgenomen, zijn de prestatiecodes. Deze prestatiecodes zijn het Vlaamse equivalent van de federale pseudonomenclatuurcodes. Aan de hand van deze prestatiecodes wordt bepaald wat door de Vlaamse sociale bescherming wordt vergoed.

Zorg en Gezondheid beheert de lijst met prestatiecodes. De lijst en de wijzigingen worden gepubliceerd in het het uitvoeringsbesluit van de Vlaamse sociale bescherming.

Voor een overzicht van de prestatiecodes zie: pdf bestandConcordantietabel Vlaamse prestatiecodes - federale nomenclatuurcodes (154 kB)