Dengue (knokkelkoorts)

Dengue of knokkelkoorts is een acute systemische infectieziekte veroorzaakt door het denguevirus en overgebracht via muggen. De ziekte is endemisch in subtropische regio’s (Azië, Afrika, de Caraïben, Latijns- en Zuid-Amerika). Ongeveer 40-80% van de geïnfecteerden is asymptomatisch. Het overgrote deel van de geïnfecteerde personen met symptomen heeft milde verschijnselen als plots opkomende koorts, hoofdpijn (periorbitaal), spier- en gewrichtspijn en huiduitslag. Een klein percentage vertoont een ernstig verloop, met dengue hemorragische koorts of dengue shock syndroom.

Tot nu toe is dengue in België een importziekte vanuit de (sub)tropen. Belangrijke vectoren van het dengue virus zijn de Aedes aegypti-mug en de Aedes albopictus-mug uit (sub)tropische gebieden. Het is niet uitgesloten dat het verspreidingsgebied van Aedes albopictus verder zal uitbreiden door klimaatsveranderingen.

  • Verwekker: Eén van de vier types denguevirus (type 1-4)
  • Incubatieperiode: 2 tot 15 dagen

Meldingsplicht

  • Dengue waarbij vermoed wordt dat de besmetting gebeurde op het Europese continent is verplicht te melden aan Zorg en Gezondheid.
  • Waarom melden: Detectie van introductie van vectoren op het Europees continent.

Richtlijn

Criteria

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

  • detectie viraal RNA met PCR

OF

  • detectie NS1-antigeen van dengue virus

OF

  • aantonen specifieke antistoffen in serum

Gevalsdefinitie

Bevestigd

patiënt met passend klinisch beeld EN laboratoriumconfirmatie na exclusie besmetting buiten Europa