Decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

Decreet van 29 mei 2020 tot organisatie van de meldingsplicht en het contactonderzoek in het kader van COVID-19

Het uitvoeringsbesluit geeft meer duiding over de uitvoering van de bepalingen zoals opgenomen in het KB n°18 en n°25. Dit in kader van de uit te voeren activiteiten, verwerkte persoonsgegevens en de beschermingsmaatregelen daarvoor.