Decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid

Open dit decreet in de Vlaamse codex

Dit decreet legt de krijtlijnen van het preventieve gezondheidsbeleid in Vlaanderen vast.