De webservices

De makkelijkste manier (voor een gebruiker) om vaccinaties te registreren in Vaccinnet is via een ingebouwde webservice. Vacinnet heeft twee webservices voor het registreren van toegediende vaccinaties:

 1. De service BatchUpload voor ziekenhuizen, arbeidsgeneeskundige diensten en vaccinatiecentra.
 2. De Registratieservice voor software voor huisartsen, huisartsenpraktijken, wijkgezondheidscentra, medische centra en wachtposten met als gebruiker artsen.

Alle technische informatie werd samengevat in technische cookbooks die u ontvangt na het aanvragen van uw toegang tot de testomgeving (zie verder). Er is ook een referentietoepassing in Java beschikbaar die u kan ondersteunen in het correcte gebruik van de webservice. Deze stellen we ter beschikking in het voorziene begeleidings- en ondersteuningstraject.

Enkele belangrijke aandachtspunten voor een integratie:

 • Een entiteit (ziekenhuis, arbeidsgeneeskundige dienst, …) moet beschikken over een geldig certificaat uitgereikt door het eHealth-platform. De software leverancier van een registratiesysteem staat in voor de ondersteuning van een vaccinatiecentrum om een dergelijk certificaat aan te vragen en correct te installeren in het registratiesysteem. Meer informatie vindt u op de website van het eHealth-platform.
 • Aan een entiteit is minstens één verantwoordelijke arts gekoppeld, waarbij de arts vooraf is geregistreerd in de webapplicatie Vaccinnet.
 • De gebruikte informatiestandaard is Belgisch. Dit is XML KMEHR, transactietype ‘vaccination’. Eén KMEHR-bericht bevat maximum één vaccinatie-element. Specificaties vindt u hier op de website van eHealth, en voor de XSD-definitie met Xschema vindt u deze hier op de website van eHealth.
 • Software die webservices van Vaccinnet gebruiken, moeten zich steeds uniek identificeren bij Vaccinnet. Dat gebeurt aan de hand van een softwareID. In het geval van een entiteit is dit een softwareID per entiteit. Dit zijn de afspraken ivm het juiste formaat:
  • software voor artsen: naamintegrator_naamsoftware ;
  • software voor ziekenhuizen en arbeidsgeneeskundige diensten: naamintegrator_naamsoftware_naamziekenhuis;
  • software voor vaccinatiecentra: naamintegrator_naamsoftware_naamvaccinatiecentrum_postcode

Opgelet het aantal tekens is beperkt tot 50. Gebruik eventueel afkortingen, zoals algemeen ziekenhuis afkorten naar az.