De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding

De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding

02 510 60 90

De Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding, afgekort VRGT, is actief in de strijd tegen longaandoeningen en tuberculose in het bijzonder. De vzw staat bekend als een expertisecentrum voor tuberculosebestrijding en is ook actief in de rookstop en rookstopbegeleiding waarvoor ze ook mee deel uitmaken van een partnernorganisatie Tabak.

Wat tuberculose betreft wil de vereniging bijdragen aan het elimineren van tuberculose, het behouden en bevorderen van de kennis over tuberculose en de epidemiologische bewaking van tuberculose.

 

Locatie

Eendrachtstraat 56
1050 Brussel
België

Online

Beheersovereenkomst
Type organisatie Organisatie met Terreinwerking
Duur  1 januari 2012 - 31 december 2016 (verlengd tot 1 januari 2019)
Budget 1.181.000 euro/jaar (geïndexeerd)
Werkingsgebied Vlaams gewest – unicommunautaire instellingen Brussel
Doelgroepen
 • de Vlaamse overheid
 • risicogroepen voor tuberculose
 • organisaties die werken met risicogroepen
Resultaatgebieden 
 1. Overleg, coördinatie en samenwerking met Zorg en Gezondheid
 2. Systematische screening van risicogroepen
 3. Uitvoeren van tuberculinehuidtest en/of radiografie thorax in het kader van bron- en contactonderzoek en calamiteitenwerking op vraag van Zorg en Gezondheid
 4. Uitbouwen van een doelgroep gerichte dienstverlening
 5. Opvolgen van de tuberculosebehandeling
 6. Epidemiologische surveillance en rapportage over tuberculose
 7. Vorming en deskundigheidsbevordering van intermediairen in de medische en sociale sector
 8. Wetenschappelijke ondersteuning
 9. Operationeel wetenschappelijk onderzoek op vraag van Zorg en Gezondheid