De vaakst voorkomende behandelingen en operaties (volgens MDC) bij een ziekenhuisopname

Op deze pagina:

Major Diagnostic Class

Om te kijken welke behandelingen en operaties de meest voorkomende redenen zijn voor een ziekenhuisopname, kunnen we ook uitgaan van een opdeling volgens de "Major Diagnostic Class (MDC)" (naast de opdeling volgens de Diagnostically Related Group of DRG).

 • Dat zijn 25 categorieën waarin alle hoofddiagnoses worden ondergebracht. Op de grafieken zijn ze enkel aangeduid met hun nummer, in het excel-bestand vindt u de labels achter deze nummers.
 • Per categorie kan nog eens een onderscheid gemaakt worden tussen medische behandelingen (geen operaties) en chirurgische procedures (operaties).

De onderstaande grafieken tonen welke behandelingen en operaties, volgens de MDC-indeling, het meeste voorkomen in alle Vlaamse ziekenhuizen (absolute aantallen).

 • Met "alle ziekenhuizen" bedoelen we zowel de universitaire, de niet-universitaire algemene als categorale ziekenhuizen.

Terug naar boven

Ziekenhuisopnames voor chirurgische ingrepen (operaties)

In de grafiek hieronder zien we o.a. dat:

 • meer dan een kwart van de ziekenhuisopnames voor chirurgische ingrepen vallen in de klasse "ziekte of aandoening van het bewegings- en bindweefselstelsel" (mdc: 08)". De meerderheid van die ziekenhuisopnames zijn klassieke ziekenhuisopnames (dus van meer dan 1 dag);
 • de tweede vaakst voorkomende klasse van chirurgische ingrepen bij een ziekenhuisopname is "ziekte of aandoening van neus, oor en keel (mdc: 03)". Deze ingrepen gebeuren in 4 op de 5 van de gevallen via dagopname;
 • de derde vaakst voorkomende klasse "ziekte of aandoening van de ogen (mdc: 02)" is;
 • op de vierde plaats "ziekte of aandoening van het hartvaatstelsel (mdc: 05)" staat;
 • de top 5 wordt vervolledigd door de klasse "ziekte of aandoening van het spijsverteringsstelsel (mdc: 06)";
 • 71% van de ziekenhuisopnames zich bevinden in deze 5 meest voorkomende klassen.

Soort opname per chirurgische MDC, alle Vlaamse ziekenhuizen, 2014

Aantal chirurgische opnames per MDC, verdeeld in klassiek verblijf versus dagopnames, alle ziekenhuizen, 2014
Bron: eigen bewerking MZG-registratie, 2014
Download:xlsx bestandmdc_medisch-chirurgisch (2014) (133 kB)

Terug naar boven

Ziekenhuisopnames voor medische behandelingen (geen operaties)

In de onderstaande grafiek zien we o.a. dat:

 • in de groep van de ziekenhuisopnames voor medische behandelingen "revalidatie, nazorg, andere factoren die de gezondheid beïnvloeden en andere contacten met gezondheidszorgvoorzieningen (mdc: 23)" de vaakst voorkomende mdc-klasse zijn. Ze zijn goed voor met 17% van de ziekenhuisopnames. Het aandeel van de daghospitalisatie overweegt (85% van de mdc-23-opnames);
 • de tweede grootste groep bij medische behandelingen "myeloproliferatieve ziekten, weinig gedifferentieerde nieuwvorming (mdc: 17)" zijn met 16% van alle ziekenhuisopnames. 9 op de 10 betreft dagopnames.
 • "ziekte of aandoening van het spijsverteringsstelsel (mdc: 06)", "ziekte of aandoening van het bewegings- en bindweefselstelsel (mdc: 08)" en "Ziekte of aandoening van neus, oor en keel (mdc: 03)" respectievelijk de 3e, 4e en 5e belangrijkste klasse zijn. Ook hier zijn er meer dagopnames dan klassieke opnames;
 • bij de medische mdc's er een bredere spreiding is over de verschillende klassen dan bij chirurgische mdc's, en dan vooral bij de klassieke opnames.

Soort opname per medische MDC, alle Vlaamse ziekenhuizen, 2014

Aantal medische opnames per MDC, verdeeld in klassiek verblijf versus dagopnames, alle ziekenhuizen, 2014
Bron: eigen bewerking MZG-registratie, 2014
Download:xlsx bestandmdc_medisch-chirurgisch (2014) (133 kB)

Terug naar boven

Databestand: Minimale ziekenhuisgegevens

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid registreren alle algemene Belgische ziekenhuizen informatie over de patiëntenverblijven. Dit bestand heet ‘Minimale ZiekenhuisGegevens (MZG)’. Tot 2007 waren dit ‘Minimale Klinische Gegevens (MKG)’, maar vanaf 2008 zijn ze samengevoegd met de ‘Minimale Verpleegkundige Gegevens’ (MVG) tot de ‘Minimale ZiekenhuisGegevens’.