De vaakst voorkomende behandelingen en operaties (volgens DRG's) bij een ziekenhuisopname

Op deze pagina:

Waarover gaan deze cijfers?

Waarvoor gaan mensen 1 of meerdere dagen naar een ziekenhuis? Onderstaande tabellen geven een overzicht welke medische behandelingen en chirurgische ingrepen of operaties (de zogenaamde Diagnose Related Groups of DRG's) het vaakst plaatsvinden met daghospitalisatie (ziekenhuisopname van 1 dag) of met een "klassieke" ziekenhuisopname van meerdere dagen.

We gaan dat na voor zowel de algemene niet-universitaire ziekenhuizen als voor de universitaire ziekenhuizen. Het resultaat voor beide ziekenhuistypes zijn 4 tabellen op basis van de combinatie van verblijfsoort (klassiek - daghospitalisatie) en type DRG (medisch - chirurgisch).

Terug naar boven

Vaststellingen uit de cijfers

We zien algemeen een grote variatie in de soorten behandelingen en operaties (de DRG's) waarvoor mensen naar een ziekenhuis gaan. Toch valt ook een concentratie op: een klein aantal soorten behandelingen en operaties (DRG's) is aanleiding voor een relatief groot aantal ziekenhuisopnames. Die concentratie is vooral het geval bij de daghospitalisaties.

  • Er zijn meer opnames in daghospitalisatie dan in klassieke ziekenhuisopname, nl. 1.368.822 dagopnames versus 1.111.400 klassieke opnames. Tot 2010 gold dit enkel voor de vaakst voorkomende behandelingen of operaties.
  • Zowel in de universitaire als in de niet-universitaire algemene ziekenhuizen is chemotherapiebehandeling de meest frequente reden van (dag)hospitalisatie. Een belangrijke verklaring daarvoor is uiteraard het aantal heropnames. In totaal waren er voor deze DRG 222.505 dagverblijven in 2014 en nog eens 19.647 klassieke verblijven.
  • Tellen we het aantal keizersneden (chirurgische ingreep) en natuurlijke bevallingen (medische behandelingen) samen, dan zien we dat geboren worden en bevallen de belangrijkste redenen voor klassieke ziekenhuisopname zijn in de alle ziekenhuizen.
  • De vage diagnose "tekens en symptomen" in medische (niet-chirurgische) daghospitalisatie de tweede belangrijkste reden van opname.
  • Andere frequent voorkomende redenen voor daghospitalisatie in universitaire ziekenhuizen zijn "procedures bij andere contacten" (waarvan de grootste groep gerelateerd is aan kunstmatige bevruchting) en procedures op het oog (lensoperaties).

Merk op: "Nierdialyse" is ook een frequent voorkomende diagnose maar valt niet onder de definitie van (dag)hospitalisatie.

Terug naar boven

Algemene ziekenhuizen

Top 3 redenen voor daghospitalisaties in Vlaamse algemene ziekenhuizen, 2014
  Chirurgische opnames Medische opnames
1 Procedures op het oog behalve op de orbita (drg: 073): 21,1% Chemotherapie (drg: 693): 21,5%
2 Andere procedures op oren, neus, mond en keel (drg: 098): 14,6% Tekens, symptomen en andere factoren met invloed om de gezondheidstoestand (drg: 861): 16,4%
3 Procedures op de knie en het onderbeen, behalve op de voet (drg: 313): 9,3% Andere stoornissen, breuken en letsels van de rug en van de nek (drg: 347): 9,9%

Bron: eigen bewerking MZG-registratie, 2014
Download: xlsx bestandEvolutie top 40 dagopnames AZ (2007-2014) (57 kB)

Top 3 redenen voor klassieke opnames in Vlaamse algemene ziekenhuizen, 2014
  Chirurgische opnames Medische opnames
1 Procedures op schouder, arm en voorarm (drg: 315): 6,8% Pasgeborene, geboortegewicht > 2499 gr, normaal of met andere problemen (drg: 640): 8,8%
2 Vervanging van heupgewricht (drg: 301): 4,7% Vaginale (natuurlijke) bevalling (drg: 560): 7,5%
3 Kniegewricht vervanging (drg: 302): 4,3% Andere diagnoses van oren, neus, keel en schedel/aangezicht (drg: 115): 3,1%

Bron: eigen bewerking MZG-registratie, 2014
Download: xlsx bestand Evolutie top 40 klassieke opnames AZ (2007-2014) (56 kB)

Terug naar boven

Universitaire ziekenhuizen

Top 3 redenen voor daghospitalisaties in Vlaamse universitaire ziekenhuizen, 2014
  Chirurgische opnames Medische opnames
1 Procedures met diagnosen van revalidatie, nazorg of andere contacten met gezondheidsinstellingen (drg: 850): 25,8% Chemotherapie (drg: 693): 32,0%
2 Procedures op het oog behalve op de orbita (drg: 073): 22,4% Tekens, symptomen en andere factoren met invloed om de gezondheidstoestand (drg: 861): 23,5%
3 Andere procedures op oren, neus, mond en keel (drg: 098): 6,7% Andere nazorg en convalescentie (drg: 862): 6,5%

Bron: eigen bewerking MZG-registratie, 2014
Download: xlsx bestandEvolutie top 40 dagopnames UZ (2007-2014) (56 kB)

Top 3 redenen voor klassieke opnames in Vlaamse universitaire ziekenhuizen, 2014
  Chirurgische opnames Medische opnames
1 Percutane cardiovasculaire procedures zonder hartinfarct (drg: 175): 6,5% Andere diagnoses van oren, neus, mond, keel en schedel/aangezicht (drg: 115): 6,4%
2 Procedures op het oog, behalve op de orbita (drg: 073): 4,4% Pasgeborene, geboortegewicht > 2499 gr, normaal of met andere problemen (drg: 640): 5,5%
3 Procedures op schouder, arm en voorarm (drg: 315): 3,7% Chemotherapie (drg: 693): 5,1%

Bron: eigen bewerking MZG-registratie, 2014
Download: xlsx bestand Evolutie top 40 klassieke opnames UZ (2007-2014) (57 kB)

Terug naar boven

Databestand: Minimale ziekenhuisgegevens

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid registreren alle algemene Belgische ziekenhuizen informatie over de patiëntenverblijven. Dit bestand heet ‘Minimale ZiekenhuisGegevens (MZG)’. Tot 2007 waren dit ‘Minimale Klinische Gegevens (MKG)’, maar vanaf 2008 zijn ze samengevoegd met de ‘Minimale Verpleegkundige Gegevens’ (MVG) tot de ‘Minimale ZiekenhuisGegevens’.