De stage voor artsen, tandartsen en ziekenhuisapothekers

Voor welke beroepen of specialisaties?

Voor deze beroepen volgt u tijdens de opleiding een stage. Voor en tijdens die stage moet u een stageplan en stageboekjes (of medbook) indienen. Pas daarna kunt een erkenning aanvragen.

Stageplaatsen en stagemeesters

Tijdens de universitaire opleidingen voor deze specialisaties, volgt de kandidaat een stage. Dit moet bij een erkende stagemeester en stagedienst stageplaats.

Stageplannen en stageboekjes indienen

Aan het begin van de stage moet de kandidaat zijn stageplan indienen bij Zorg en Gezondheid. Tijdens de stage moet de kandidaat elk jaar een stageboekje indienen. Arts-specialisten kunnen hiervoor hun medbook indienen. Ook eventuele wijzigingen aan het stageplan moet hij/zij tijdig indienen.

De stageplannen (en wijzigingen daarvan) en stageboekjes worden telkens beoordeeld door een erkenningscommissie. Deze documenten zijn nodig voor de uiteindelijke erkenning van de specialisatie (beroepstitel of beroepsbekwaamheid).