De Sleutel

De Sleutel

09 210 87 10
09 272 86 11

De Sleutel richt zich naar mensen met drugproblemen en risicogroepen met een aanbod van preventie, crisisopvang, ambulante en residentiële hulpverlening en werkgelegenheid in Vlaanderen.

De Vlaamse overheid sloot in 2019 een beheersovereenkomst voor 5 jaar met De Sleutel als organisatie met terreinwerking voor vaardigheidstraining rond preventie van middelengebruik in het onderwijs

Locatie

Jozef Guislainstraat 43 a
9000 Gent
België

Online

Beheersovereenkomst

Type organisatie

Organisatie met terreinwerking

Duur

1 januari 2012 - 31 december 2016

Budget

145.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Doelgroepen

  • kinderen en jongeren;
  • leerkrachten

Resultaatgebieden

Het organiseren van interactieve trainingen voor schoolteams in het basis- en secundair onderwijs, in het aanleren van intra- en interpersoonlijke vaardigheden aan hun leerlingen, op het gebied van tabak, alcohol, drugs en medicatie. Na deze trainingen zijn schoolteams in staat om deze vaardigheden aan te leren bij hun leerlingen.