De RIZIV-webtoepassing voor PVT en revalidatie over vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan

Vanaf 2019 staat Zorg en Gezondheid in voor de financiering van de onder andere de psychiatrische verzorgingstehuizen en de revalidatieconventies. Een onderdeel daarvan is de tegemoetkoming voor de eindeloopbaanmaatregelen, de zogeheten "vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan". Voor die tegemoetkoming maken we gebruik van een RIZIV-webtoepassing (nieuwe naam: RaaS).

Aanpassingen aan de RIZIV-webtoepassing

Om de continuïteit te garanderen, blijft Zorg en Gezondheid gebruik maken van de bestaande RIZIV-webtoepassing voor de berekeningen van en communicaties over deze tegemoetkoming voor de eindeloopbaanmaatregelen.  

Voor de referentieperiode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 dient u de gegevens voor uw voorziening in te geven in de RIZIV-webtoepassing, zoals ook vroeger reeds het geval was.

Vlaanderen zal in het najaar van 2018 instaan voor de berekeningen en communicaties met betrekking tot de gegevens voor de referentieperiode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018. Dan neemt Vlaanderen de RIZIV-webtoepassing over met grotendeels dezelfde functionaliteiten, maar dan wel als een Vlaamse webtoepassing met enkele belangrijke wijzigingen en een nieuwe naam, nl. “RaaS”. Deze wijzigingen zullen wij later in het jaar communiceren. 

Vanaf juli 2018 zullen voor u reeds aanpassingen in de huidige webtoepassing zichtbaar zijn. Enkele van deze aanpassingen betekenen een vereenvoudiging of een hulp voor u.  

Tijdelijk onbeschikbaar

De webtoepassing zal worden geüpdatet vanaf 30 juni 2018. Vanaf dat moment zal een boodschap zichtbaar zijn waarin wordt meegedeeld dat de webtoepassing tijdelijk niet beschikbaar is. Begin juli zal deze echter terug beschikbaar worden met nieuwe functionaliteiten. 

Toegang geregeld door eHealth 

Om aan te melden in de Riziv-webapplicatie voor het indienen van de ‘vrijstellingen van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’ zal u vanaf juli 2018 enkel toegang krijgen tot de toepassing via eHealth.  

Het configureren van het toegangsbeheer zal dan ook vanaf begin juli mogelijk zijn. 

Inhoudelijke aanpassingen 

Vanaf juli 2018 zullen voor u reeds kleine aanpassingen in de huidige webtoepassing zichtbaar zijn. 

Belangrijkste wijziging: termijn om gegevens te wijzigen

De huidige termijn waarbinnen voorzieningen kunnen vragen om gegevens te wijzigen van de al bevestigde referentieperiode, wordt gewijzigd van één jaar naar 30 dagen

Proces van berekenen en communiceren - Wat wijzigt er vanaf december 2018? 

Met de overname van de RIZIV-webtoepassing door Vlaanderen wijzigt het proces van berekenen en communiceren van de tegemoetkomingen voor 2019 en zal als volgt verlopen:

Stap 1

Nadat de voorzieningen in november hun gegevens bevestigd hebben zal Zorg en Gezondheid, in de eerste helft van december 2018, de ‘vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan’ berekenen en communiceren naar de voorzieningen. 

Stap 2

De voorzieningen hebben vervolgens uiterlijk tegen 20 december 2018  de tijd om aan Zorg en Gezondheid een heropening van één of verschillende trimesters van de referentieperiode van 1 juli 2017 tot 30 juni 2018 te vragen. Dit doet u door een bericht te sturen naar RaaS@zorg-en-gezondheid.be

Stap 3

Na de heropening van een trimester heeft de voorziening tot 10 januari 2019 de tijd om wijzigingen aan te brengen aan de gegevens van de referentieperiode.  

Stap 4

In de periode van 11 januari 2019 tot 18 januari 2019 zal Zorg en Gezondheid de tegemoetkomingen opnieuw berekenen en communiceren naar de voorzieningen. Hierna zal het niet meer mogelijk zijn om wijzigingen aan te brengen. Er werden aanpassingen in RaaS aangebracht om u hierover duidelijk te informeren.

Stap 5

Ten slotte kan Zorg en Gezondheid in de periode van 11 januari 2019 tot 25 januari 2019 controleren of het personeel dat u in een zorgberoep heeft aangegeven, ook gekend is in de databank van de zorgberoepen.  

Met deze controle kunnen we eventuele onregelmatigheden tijdig opvangen. 

Infosessies

Na de zomervakantie zal Zorg en Gezondheid informatiesessies organiseren over het gebruik van RaaS.  Een voorwaarde om deze sessies zinvol bij te wonen is dat u de toegang tot RIZIV-webtoepassing of RaaS via eHealth in orde hebt gebracht.