De erkenning als ziekenhuisapotheker: overzicht van alle stappen

1. Behaal uw diploma als apotheker

 • Volg de universitaire opleiding van apotheker.
 • Haalt u uw diploma in het buitenland, volg dan een andere procedure afhankelijk van het land van afgifte.
 • Dit diploma hoeft u niet te laten erkennen.

2. Laat uw diploma viseren

 • U ontvangt een visum zodra u uw diploma van apotheker behaalt hebt
 • Het visum wordt u opgestuurd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
 • U hoeft hiervoor geen aanvraag te doen of iets op te sturen

3. Stage: indienen van een stageplan

 • U start de opleiding voor de specialisatie ziekenhuisapotheker. In die opleiding volgt u een stage bij een erkende stagemeester en stageplaats.
 • Dien een stageplan met bijkomende bewijsstukken in bij Zorg en Gezondheid binnen de 6 maanden na de start van de stage
 • We leggen uw stageplan voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende informatie.

Optioneel: wijzigen van het stageplan

 • Verandert er iets aan uw stageplan (bijvoorbeeld uw stageplaats of de indeling van uw stage), dien dan een wijziging in van uw stageplan in bij Zorg en Gezondheid.
 • We leggen de wijziging voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende informatie.

4. Voorlopige erkenning

 • Zodra uw stageplan is goedgekeurd door de erkenningscommissie, krijgt u ook een voorlopige erkenning.
 • Uw voorlopig erkenning is 3 jaar geldig. Zo hebt u de tijd om uw opleiding af te werken en uw volledige erkenning aan te vragen. De volledige erkenning moet u aanvragen binnen de 3 maanden na de opleiding.

5. Stage: indienen van stageboekjes

 • Elk opleidingsjaar dient u een stageboekje in bij Zorg en Gezondheid.
 • Wij leggen uw stageboekje voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende informatie.

6. Volledige erkenning aanvragen

 • U hebt de opleiding als ziekenhuisapotheker voltooid en uw diploma behaald.
 • Vraag een volledige erkenning aan bij Zorg en Gezondheid.
 • Wij leggen uw aanvraag vervolgens voor aan de erkenningscommissie. De commissie geeft een positief of negatief advies, of vraagt om bijkomende informatie.

7. Verlenging van erkenning