Databestand: Minimale ziekenhuisgegevens

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid registreren alle algemene Belgische ziekenhuizen informatie over de patiëntenverblijven. Dit bestand heet ‘Minimale ZiekenhuisGegevens (MZG)’.

  • Tot 2007 waren dit ‘Minimale Klinische Gegevens (MKG)’, maar vanaf 2008 zijn ze samengevoegd met de ‘Minimale Verpleegkundige Gegevens’ (MVG) tot de ‘Minimale ZiekenhuisGegevens’.

Het gaat om administratieve, medische, verpleegkundige en personeelsgegevens en ook om gegevens in het kader van de functie “mobiele urgentiedienst”. Het bestand bevat o.a. informatie over de duur van het verblijf en de diagnose, leeftijd, geslacht en woonplaats van de patiënt.

  • Zowel klassieke ziekenhuisverblijven als daghospitalisaties worden geregistreerd.
  • Sinds einde 2003 worden ook alle spoedopnames geregistreerd, ook als er geen klassiek verblijf op volgt.
  • Dit bestand bevat niet de verblijven in de psychiatrische ziekenhuizen, maar wel die op de psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen. Het MZG-bestand bevat voor deze psychiatrische verblijven vaak geen diagnoses.
  • Langdurende verblijven worden meerdere keren geregistreerd: eerste registratie na meer dan 6 maand, tussentijdse registraties elke volgende 6 maand, en een laatste registratie bij ontslag.

Via de overeenkomst van 29 maart 2000 tussen de verschillende overheden bevoegd voor het gezondheidsbeleid worden de gegevens uitgewisseld. Hierdoor moet de Vlaamse overheid aan de ziekenhuizen niet opnieuw vragen wat de Federale overheid vraagt, en kan ze toch de nodige informatie verzamelen om het beleid te evalueren en te sturen.

  • De cijfers op deze website op basis van MZG over diagnoses betreffen enkel de inwoners van het Vlaamse Gewest die verbleven in een Belgisch ziekenhuis, ongeacht de ligging daarvan.
  • Indien cijfers per ziekenhuis worden gepubliceerd, dan betreft het enkel de ziekenhuizen die worden erkend door de Vlaamse Gemeenschap en wordt er niet gekeken waar de patiënten wonen.

Meer info

Meer informatie over de MZG-registratie andere registraties in de Belgische zorginstellingen vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu