Hoeveel bedraagt de gemiddelde dagprijs in uw woonzorgcentrum? Meting 2021

Wat zit in de dagprijs?

Hoeveel iemand betaalt voor een verblijf in een woonzorgcentrum, wordt uitgedrukt per dag. In de dagprijs zijn een aantal kosten verplicht inbegrepen, zoals de woongelegenheid, de maaltijden en de verpleging. Naast de dagprijs kan een woonzorgcentrum nog supplementen aanrekenen voor kosten zoals internet of telefonie.

Dagprijzen op 1 mei 2021

 • Zorg en Gezondheid heeft bij de Vlaamse woonzorgcentra opgevraagd welke dagprijzen ze hanteerden op 1 mei 2021. Het gaat om de dagprijs per kamertype (een- twee- of meerpersoonskamers), zonder de supplementen.
 • U ziet per woonzorgcentrum en per regio het gewogen gemiddelde van de dagprijs. Dat is de gemiddelde prijs als je rekening houdt met hoeveel kamers er van elk type zijn.
 • We hebben gegevens voor 825 woonzorgcentra
 • Dit is de zesde keer dat we deze meting doen. U kan deze dagprijzen dus vergelijken met de prijzen sinds 2016.

Gewogen gemiddelde dagprijs in woonzorgcentra per provincie op 1 mei 2020 en evolutie

  Totaal aantal woonzorgcentra Dagprijs 2020 (alle kamers) Dagprijs  2021 (alle kamers) Verschil incl. inflatie
Antwerpen 210 € 63,87 € 64,63 +1,19%
Limburg 102 € 58,07 € 58,82 +1,29%
Oost-Vlaanderen 197 € 57,35 € 57,95 +1,05%
Vlaams-Brabant 140 € 61,79 € 62,43 +1,04%
West-Vlaanderen 165 € 57,63 € 58,46 +1,44%
Brussel 9 € 63,51 € 65,51 +3,15%
Totaal: Vlaanderen 825 € 60,06 € 60,80 +1,23%

Evolutie prijsstijging

  2017 2018 2019 2020 2021
Stijging dagprijs 3,11% 2,29% 2,54% 1,71% 1,23%
Stijging consumptieprijsindex 1,86% 1,82% 1,89% 0,48% 1,46%
Rëele stijging dagprijs 1,25% 0,47% 0,65% 1,23% -0,23%

Bespreking en verklaring evolutie

 • Uit onze meting blijkt dat tussen 1 mei 2020 en 1 mei 2021 de gemiddelde dagprijzen met 1,23% zijn gestegen. In die periode steeg de consumptieprijsindex echter met 1,46%.  Er is dus een reële dagprijsdaling van 0,23%
 • De periode tussen de meting op 1 mei 2020 en op 1 mei 2021 werd getekend door de COVID-19-crisis. Er werden dan ook iets minder dagprijsverhogingen aangevraagd dan het jaar ervoor. De woonzorgcentra werden ook in grote mate gecompenseerd door de Vlaamse overheid voor het omzetverlies naar aanleiding van de pandemie. Ook voorzag de Vlaamse overheid bijkomende tussenkomsten voor extra personeel en beschermingsmateriaal. Het aantal indexeringsdossiers nam licht af ten opzichte van niet-COVID-tijden (-6,6% of 42 voorzieningen), maar toch indexeerden nog 593 van de ongeveer 820 woonzorgcentra hun dagprijs. Daarnaast dienden 66 woonzorgcentra een aanvraag voor prijsverhoging om andere redenen in die werd goedgekeurd. Dat was 12% minder dan in 2020. We kunen dus stellen dat het aanpassen aan de stijgende levensduurte de belangrijkste oorzaak is voor de dagprijsstijgingen in 2021. 

 • Het valt op dat de dagprijsstijging (+1,23%) minder hoog is dan de stijging van de levensduurte in diezelfde periode (+1,46%). De procedure om de dagprijs te indexeren, houdt in dat de prijzen worden aangepast aan de stijging van de levensduurte uit het verleden (tot max. 36 maanden terug). De stijging van de levensduurte wordt dus met vertraging in de dagprijs verrekend. In de periode van 1 mei 2019 en 1 mei 2020 steeg de consumptieprijsindex maar beperkt (0,48%). Dat verklaart dat de dagprijsstijgingen in 2021 minder hoog waren dan de stijging van de levensduurte in de periode van de meting. In de meting 2022 valt dan weer te verwachten dat de stijging van de indexeringen sterker zal zijn vermits in de periode 1 mei 2020 en 1 mei 2021 de consumptieprijsindex steeg met 1,46% en nog sterker gestegen is eind 2021 en begin 2022.

 • Ook nieuwe en vernieuwde woongelegenheden in woonzorgcentra resulteren in hogere dagprijzen. Zo werden bijvoorbeeld voor 1.646 nieuwe woongelegenheden een zogeheten infrastructuurforfait aangevraagd (een korting voor de bewoner van 5,40 euro). Zelfs met deze korting waren deze kamers 2,29% duurder dan het gemiddelde, maar er staat wel een splinternieuwe infrastructuur tegenover. 

 • Ook nieuwe voorzieningen dragen bij aan de gestegen gewogen gemiddelde dagprijs. De 10 voorzieningen die in de periode van de meting openden, waarvan 5 met infrastructuurforfait, zijn goed voor 0,21% van de 1,23% stijging.

 • Als we naar de gewogen gemiddelde dagprijs per provincie kijken, zien we dat de stijging dit jaar het sterkst is in de provincie West-Vlaanderen (1,44%). In Vlaams-Brabant was de stijging het kleinst (1.04%). Algemeen genomen zijn er geen grote uitschieters en situeren de provincies zich allemaal tussen 1,04% en 1,44% stijging. Dit in tegenstelling tot Brussel waar de gemiddeld gewogen dagprijs steegs met 3,15%,. Dat is te verklaren door de opening van een nieuw woonzorgcentrum met een hoger dan gemiddelde dagprijs
 • Als we de situatie per type beheersvorm beschouwen (gecorrigeerd voor “for profit” vzw’s) blijft de openbare sector het goedkoopst. De gemiddeld gewogen dagprijs steeg iets sterker in de for profit sector maar dat was ook de enige sector waar het totaal aantal erkende woongelegenheden, nieuwe woongelegenheden dus, netto toenam.

 • Opmerkelijk: 57,33  of 473 voorzieningen hanteren een gemiddelde dagprijs die lager is dan het Vlaamse gemiddelde.

Gewogen gemiddelde dagprijs in woonzorgcentra: openbaar/profit/social profit op 1 mei 2020

  aantal WZC in 2021 Dagprijs 2020 (alle kamers) Dagprijs 2021 stijging inc. inflatie
Openbare Woonzorgcentra 218 € 57,15 € 57,74 +1,03%
For profit* 265 € 65,49 € 66,37 +1,34%
Social profit* 342 € 58,54 € 59,14 +1,02%
Totaal: Vlaanderen 825 € 60,06 € 60,80 +1,23%

* Woonzorgcentra met vzw-statuut waarvan we weten dat ze deel uitmaken van een commerciële groep, hebben we hier tot de "for profit"-categorie gerekend. 

Meer details

In deze overzichten zijn alle woonzorgcentra met VZW-statuut ingedeeld in de categorie VZW, ook als ze behoren tot een grotere commerciële groep.

xlsx bestandOverzicht alle dagprijzen 2021 - Vlaanderen.xlsx (153 kB)

 

Per gemeente en per woonzorgcentrum

Interactief rapport

Bekijk deze cijfers in een interactief rapport Evolutie dagprijzen in de ouderenzorg