Hoeveel bedraagt de gemiddelde dagprijs in uw woonzorgcentrum? Meting 2019

Wat zit in de dagprijs?

Hoeveel iemand betaalt voor een verblijf in een woonzorgcentrum, wordt uitgedrukt per dag. In de dagprijs zijn een aantal kosten verplicht inbegrepen, zoals de woongelegenheid, de maaltijden en de verpleging. Naast de dagprijs kan een woonzorgcentrum nog supplementen aanrekenen voor kosten zoals internet of telefonie.

Dagprijzen op 1 mei 2019

 • Zorg en Gezondheid heeft bij de Vlaamse woonzorgcentra opgevraagd welke dagprijzen ze hanteerden op 1 mei 2019. Het gaat om de dagprijs per kamertype (een- twee- of meerpersoonskamers), zonder de supplementen.
 • U ziet per woonzorgcentrum en per regio het gewogen gemiddelde van de dagprijs. Dat is de gemiddelde prijs als je rekening houdt met hoeveel kamers er van elk type zijn.
 • We hebben gegevens voor 818 woonzorgcentra
 • Dit is de vierde keer dat we deze meting doen. U kan deze dagprijzen dus vergelijken met de prijzen sinds 2016.

Gewogen gemiddelde dagprijs in woonzorgcentra per provincie op 1 mei 2019 en evolutie

  Totaal aantal woonzorgcentra Dagprijs 2019 (alle kamers) Dagprijs  2018 (alle kamers) Verschil incl. inflatie
Antwerpen 209 € 62,80 € 61,40 +2,28%
Limburg 101 € 56,79 € 55,07 +3,12%
Oost-Vlaanderen 197 € 56,56 € 54,97 +2,89%
Vlaams-Brabant 138 € 60,72 € 59,35 +2,30%
West-Vlaanderen 165 € 56,61 € 55,17 +2,61%
Brussel 8 € 63,87 € 62,47 +2,24%
Totaal: Vlaanderen 818 € 59,05 € 57,59 +2,54%

Evolutie prijsstijging

  2017 2018 2019
Stijging dagprijs 3,11% 2,29% 2,54%
Stijging consumptieprijsindex 1,86% 1,82% 1,89%
Rëele stijging dagprijs 1,25% 0,47% 0,65%

Bespreking en verklaring evolutie

 • Uit onze meting blijkt dat tussen 1 mei 2018 en 1 mei 2019 de gemiddelde dagprijzen met 2,54% zijn gestegen. In die periode steeg ook de consumptieprijsindex met 1,89% wat resulteert in een reële dagprijsstijging van 0,65%
 • In de periode 2017-2018 stegen de dagprijzen met 2,29% (alle kamertypes), met een reële prijsstijging (ex. inflatie) van 0,47%. De prijsstijging in 2019 was dus hoger dan het jaar ervoor, maar nog steeds lager dan voor 2017 (1,25% en 1,50% in de periode 2009-2016).  
 • Dat de prijzen minder snel stijgen dan vroeger komt gedeeltelijk door het invoeren van het infrastructuurforfait op 1/1/2018. Dat forfait drukt de prijsstijging met 0,21%.
 • De prijzen stegen het meest in Limburg en Oost-Vlaanderen. Het jaar daarvoor was de stijging echter het laagste in Limburg
 • Die stijging van de gemiddelde dagprijzen valt deels te verklaren door
  • de stijging van de de consumptieprijsindex met 1,89%
  • een hogere dagprijs bij nieuwe voorzieningen. Er waren 12 nieuwe voorzieningen in deze meting en bij hen lag de dagprijs gemiddeld op 66,90 euro.
  • 480 voorzieningen die een indexatie van hun dagprijs doorvoerden die hoger was dan de consumptieprijsindex (door indexatie over een langere periode dan 1 jaar)
  • Ook vervangingsnieuwbouw en capaciteitsuitbreidingen in bestaande woonzorgcentra leiden tot prijsstijgingen.
 • Opmerkelijk: 58,82% van de voorzieningen hanteert een gemiddelde dagprijs die lager is dan het Vlaamse gemiddelde.

Gewogen gemiddelde dagprijs in woonzorgcentra: openbaar/profit/social profit op 1 mei 2019

  aantal WZC in 2019 Dagprijs 2019 (alle kamers) Dagprijs 2018 stijging inc. inflatie
Openbare Woonzorgcentra 220 € 56,27 € 54,92 +2,46%
For profit* 253 € 64,66 € 63,13 +2,42%
Social profit* 345 € 57,42 € 55,97 +2,59%
Totaal: Vlaanderen 818 € 59,05 € 57,59 +2,54%

* Woonzorgcentra met vzw-statuut waarvan we weten dat ze deel uitmaken van een commerciële groep, hebben we hier tot de "for profit"-categorie gerekend. 

Meer details

In deze overzichten zijn alle woonzorgcentra met VZW-statuut ingedeeld in de categorie VZW, ook als ze behoren tot een grotere commerciële groep.

xlsx bestandGewogen gemiddelde dagprijzen per provincie en per rechtsvorm - alle kamertypes (2019).xlsx (124 kB)

Per gemeente en per woonzorgcentrum