Hoeveel bedraagt de gemiddelde dagprijs in uw woonzorgcentrum? Meting 2020

Wat zit in de dagprijs?

Hoeveel iemand betaalt voor een verblijf in een woonzorgcentrum, wordt uitgedrukt per dag. In de dagprijs zijn een aantal kosten verplicht inbegrepen, zoals de woongelegenheid, de maaltijden en de verpleging. Naast de dagprijs kan een woonzorgcentrum nog supplementen aanrekenen voor kosten zoals internet of telefonie.

Dagprijzen op 1 mei 2020

  • Zorg en Gezondheid heeft bij de Vlaamse woonzorgcentra opgevraagd welke dagprijzen ze hanteerden op 1 mei 2020. Het gaat om de dagprijs per kamertype (een- twee- of meerpersoonskamers), zonder de supplementen.
  • U ziet per woonzorgcentrum en per regio het gewogen gemiddelde van de dagprijs. Dat is de gemiddelde prijs als je rekening houdt met hoeveel kamers er van elk type zijn.
  • We hebben gegevens voor 820 woonzorgcentra
  • Dit is de vijfde keer dat we deze meting doen. U kan deze dagprijzen dus vergelijken met de prijzen sinds 2016.

Gewogen gemiddelde dagprijs in woonzorgcentra per provincie op 1 mei 2020 en evolutie

  Totaal aantal woonzorgcentra Dagprijs 2019 (alle kamers) Dagprijs  2020 (alle kamers) Verschil incl. inflatie
Antwerpen 210 € 62,80 € 63,87 +1,71%
Limburg 100 € 56,79 € 58,07 +2,25%
Oost-Vlaanderen 197 € 56,56 € 57,35 +1,40%
Vlaams-Brabant 140 € 60,72 € 61,79 +1,77%
West-Vlaanderen 165 € 56,61 € 57,63 +1,80%
Brussel 8 € 63,40 € 63,51 +0,18%
Totaal: Vlaanderen 820 € 59,05 € 60,06 +1,71%

Evolutie prijsstijging

  2017 2018 2019 2020
Stijging dagprijs 3,11% 2,29% 2,54% 1,71%
Stijging consumptieprijsindex 1,86% 1,82% 1,89% 0,48%
Rëele stijging dagprijs 1,25% 0,47% 0,65% 1,23%

Bespreking en verklaring evolutie

  • Uit onze meting blijkt dat tussen 1 mei 2019 en 1 mei 2020 de gemiddelde dagprijzen met 1,71% zijn gestegen. In die periode steeg ook de consumptieprijsindex met 0,48% wat resulteert in een reële dagprijsstijging van 1,71%
  • De dagprijs steeg in 2019-2020 minder dan in de voorgaande jaren. Toen steeg de dagprijs met telkens meer dan 2%. De voorgaande jaren lag echter de algemene inflatie ook hoger, waardoor toen de prijsstijging bovenop inflatie (de “reële stijging”) lager lag, minder dan 1%. 
  • De prijsstijging van 2019-2020 valt voor een groot deel te verklaren door de hogere levensduurte in de voorafgaande jaren. Tussen 1 mei 2019 en 1 mei 2020 hebben 618 woonzorgcentra hun prijzen geïndexeerd op basis van de stijging van de levensduurte in de voorafgaandelijke jaren, goed voor 69.213 geïndexeerde woongelegenheden. Die indexaties worden bepaald door de stijging van de consumptieprijsindex te bekijken in een eerdere periode. Men kan daarvoor maximaal 36 maanden in de tijd terugkijken. Hierdoor zien we dus hogere aanpassingen dan de 0,48% stijging van de levensduurte tussen 2019-2020.

  • Ook nieuwe en vernieuwde woongelegenheden in woonzorgcentra resulteren in hogere dagprijzen. Zo werden bijvoorbeeld voor 2.726 nieuwe woongelegenheden een zogeheten infrastructuurforfait aangevraagd (een korting voor de bewoner van 5,19 euro). Zelfs met deze korting waren deze kamers 2,39% duurder dan het gemiddelde, maar er staat wel een splinternieuwe infrastructuur tegenover. 

  • De prijzen stegen het meest in Limburg. De provincie Oost-Vlaanderen, vorig jaar nog tweede sterkste stijger, kent op Brussel na dit jaar de minst uitgesproken stijging.”
  • Opmerkelijk: 58,78%  of 482 voorzieningen hanteren een gemiddelde dagprijs die lager is dan het Vlaamse gemiddelde.

Gewogen gemiddelde dagprijs in woonzorgcentra: openbaar/profit/social profit op 1 mei 2020

  aantal WZC in 2020 Dagprijs 2019 (alle kamers) Dagprijs 2020 stijging inc. inflatie
Openbare Woonzorgcentra 218 € 56,27 € 57,15 +1,56%
For profit* 257 € 63,24 € 64,16 +1,45%
Social profit* 345 € 59,17 € 60,24 +1,81%
Totaal: Vlaanderen 820 € 59,05 € 60,06 +1,71%

* Woonzorgcentra met vzw-statuut waarvan we weten dat ze deel uitmaken van een commerciële groep, hebben we hier tot de "for profit"-categorie gerekend. 

Meer details

In deze overzichten zijn alle woonzorgcentra met VZW-statuut ingedeeld in de categorie VZW, ook als ze behoren tot een grotere commerciële groep.

xlsx bestandOverzicht alle dagprijzen per woonzorgcentrum - Vlaanderen 2020 (132 kB)

Per gemeente en per woonzorgcentrum

Interactief rapport

Bekijk deze cijfers in een interactief rapport Evolutie dagprijzen in de ouderenzorg