COVID-19: hygiëne en beschermingsmateriaal

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen
  1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie ie je in deze afbeelding.
  2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
  3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
  4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
  5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
  6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
  7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
  8. Ventileer. Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis.

Info over COVID-19 en hoe er veilig mee om te gaan in heel eenvoudige taal en met beelden vind je hier op de website van Wablieft?

Mobiele teams geven opleiding infectiepreventie

De mobiele teams ondersteunen voorzieningen (woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, ...) bij de bestrijding van COVID-19. Hun hoofdtaak is het geven van preventieve opleidingen infectiepreventie. In de mobiele team zitten artsen, verpleegkundigen, gezondheidspromotoren en een administratief of coördinerend ondersteuner.

De opleiding infectiepreventie blijft zinvol, zelfs nu de meeste bewoners en personeelsleden in de voorzieningen gevaccineerd zijn.

Meer info over de mobiele teams en hun opleiding infectiepreventie