COVID-19: hygiëne en beschermingsmateriaal

Algemene adviezen om besmetting te voorkomen
 1. Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep. Hoe je best je handen wast, zie ie je in deze afbeelding.
 2. Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 3. Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 4. Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 5. Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk!
 6. Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 7. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.
 8. Ventileer. Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis.

Info over COVID-19 en hoe er veilig mee om te gaan in heel eenvoudige taal en met beelden vind je hier op de website van Wablieft?

Mobiele teams geven opleiding infectiepreventie

De mobiele teams ondersteunen voorzieningen (woonzorgcentra, voorzieningen voor personen met een handicap, ...) bij de bestrijding van COVID-19. Hun hoofdtaak is het geven van preventieve opleidingen infectiepreventie. In de mobiele team zitten artsen, verpleegkundigen, gezondheidspromotoren en een administratief of coördinerend ondersteuner.

De opleiding infectiepreventie blijft zinvol, zelfs nu de meeste bewoners en personeelsleden in de voorzieningen gevaccineerd zijn.

Meer info over de mobiele teams en hun opleiding infectiepreventie

Persoonlijke beschermingsmaterialen

Door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus zijn persoonlijke beschermingsmaterialen zoals mondmaskers, schorten, handschoenen en handontsmettingsmiddelen schaars. De Vlaamse en federale overheid plaatsten bestellingen om de extra noden op te vangen. Die dienen ter aanvulling op de voorraden die de voorzieningen normaal zelf aankopen bij hun reguliere leveranciers. 

Met het oog op mogelijke heropflakkeringen is het belangrijk dat die voorraad voldoende groot is om een nieuwe uitbraak aan te kunnen. 

De Vlaamse overheid zal tijdelijk nog de minimale bevoorrading van persoonlijke beschermingsmaterialen garanderen. De komende weken zullen er chirurgische mondmaskers en handalcoholgel geleverd worden aan alle zorgvoorzieningen die onder Vlaamse bevoegdheid vallen en door de Vlaamse overheid erkend en gefinancierd worden: 

 • de woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en herstelverblijf
 • revalidatieziekenhuizen en andere residentiële revalidatievoorzieningen
 • psychiatrische verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen
 • diensten voor gezinszorg

Ook de ambulante zorg zal opnieuw bevoorraad worden met mondmaskers en handalcohol.

Bevoorrading van ziekenhuizen en zorgverstrekkers uit de eerste lijn zoals huisartsen, tandartsen, kinesisten, vroedvrouwen, etc. gebeurt door de federale overheid.

Het is en blijft essentieel dat mondmaskers daar worden gebruikt waar ze het meest nodig zijn, én dat dit op de juiste manier gebeurt. Lees de laatste richtlijnen van Sciensano over het correct gebruik.