Corona: richtlijnen voor zorgprofessionals

Lees de de volledige instructies over wie en hoe te testen  op de website van Sciensano

Richtlijnen voor ziekenhuizen, huisartsen en andere (eerstelijns)zorgverleners

Als zorgverlener komt u wellicht in contact met mensen met griepachtige symptomen of mensen die vragen om zich te laten testen op het coronavirus. Voor de huisartsen en de ziekenhuizen is er een procedure opgesteld waarin staat bij welke personen ("gevallen") een test op corona overwogen moet worden. 

Oudere brieven van de surge capacity group en andere richtlijnen (archief)

Richtlijnen voor ouderenzorgvoorzieningen  

Maatregelen bij COVID-19 in alle residentiële ouderenzorgvoorzieningen en centra voor dagverzorging

Het onderscheid wat de Kaderrichtlijn COVID-19 betreft tussen de residentiële ouderenzorgvoorzieningen en de centra voor dagverzorging is sinds 14 maart 2022 opgeheven. De aparte kaderrichtlijnen voor residentiële ouderenzorg enerzijds en centra voor dagverzorging anderzijds werden gewijzigd en geïntegreerd in één document.  

Archief kaderrichtlijnen en tijdelijke maatregelen

Bijhorende draaiboeken

Schema's 

Aanvragen en uitvoeren van testen

Monitoring in woonzorgcentra

Om zicht te houden op de uitbraak van COVID-19 en om advies te kunnen verlenen over uitbraakbeheersing, vragen wij de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor herstelverblijf, de groepen van assistentiewoningen en de serviceflatgebouwen om ons wekelijks (behalve bij besmettingen, dan dagelijks) via het e-loket een aantal gegevens te bezorgen.

Financiële compensaties ouderenzorg

Zie de meest recente brieven over financiering in de ouderenzorg.

Personeelsondersteuning

Centra voor herstelverblijf

Oudere instructies (archief)

Centra voor kortverblijf type 1

Richtlijnen thuiszorg

Kaderrichtlijn en bijlagen

De kaderrichtlijn omvat de meest recente maatregelen voor de thuiszorgvoorzieningen, de lokale dienstencentra en de verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, en vervangt de sectorspecifieke richtlijnen.

Oudere instructies (archief)

Richtlijnen geestelijke gezondheidszorg

Algemene richtlijnen

Draaiboek contactonderzoek

Initiatieven beschut wonen

Psychiatrische verzorgingstehuizen

Oudere instructies (archief)

Ambulante GGZ-voorzieningen

Referentiecentra autisme & Moeder-baby-eenheden en GAUZZ

Deze voorzieningen volgen de richtlijnen die van toepassing zijn op de algemene en universitaire, psychiatrische ziekenhuizen en revalidatieziekenhuizen.

Richtlijnen revalidatie

Richtlijnen voor CLB

Meer info op de website van Onderwijs Vlaanderen en op de website van VWVJ

Brief bedrijfsgeneeskundige dienst

17 maart 2020: pdf bestandBrief aan bedrijfsgeneeskundige diensten (17 maart 2020) (214 kB)