Corona - maatregelen om zorg te garanderen

  • 28 oktober 2020

De Vlaamse Regering heeft gisterenavond scherpe maatregelen aangekondigd. Dat zijn inspanningen die van ons allemaal gevraagd worden. Dat is geen leuke boodschap. Maar we weten waarom we het doen. Zonder ingrepen gaat ons zorg- en welzijnssysteem het niet volhouden. Al die artsen, verpleeg- en zorgkundigen, verzorgenden, kinderbegeleiders, … lopen op de tippen van hun tenen, al maandenlang. De grootste steun die wij hen nu kunnen geven, is allemaal samen de regels volgen om de meest kwetsbaren te beschermen

Bezoek in woonzorgcentra en andere voorzieningen

Het bezoek in de woonzorgcentra blijft mogelijk, maar wordt beperkt. Zo zal iedere bewoner van een woonzorgcentrum 1 nauw contact (‘knuffelcontact’) mogen hebben, dit blijft wat het was, en nog 1 ander contact waarbij de nodige hygiënische en afstandsmaatregelen worden gevolgd. Dit contact mag om de twee weken veranderen. Bij de zorgaanbieders voor personen met een handicap geldt deze regel ook, daar waar er personen met kwetsbare profielen verblijven in een collectieve setting. Van bezoekers wordt verwacht dat ze de beschermingsmaatregelen strikt toepassen om degene die ze bezoeken, het personeel en zichzelf te helpen beschermen.

Op dit ogenblik staan in veel woonzorgcentra wel wat bedden leeg. We willen mantelzorgers daarom de kans geven om bij hun partner te blijven. Concreet kunnen zij na het afleggen van een negatieve coronatest in het woonzorgcentrum verblijven gedurende een bepaalde periode. Dit maakt een groot verschil voor de levenskwaliteit van de bewoner én de mantelzorger. Bovendien kunnen ze ook het personeel een handje toesteken.

Buffercapaciteit ziekenhuizen

Het aantal patiënten dat moet worden opgenomen in het ziekenhuis stijgt zeer sterk. In het geval dat de ziekenhuiscapaciteit verzadigd geraakt, wordt er buffercapaciteit voorzien.

In de eerste golf waren er de schakelzorgcentra. De situatie is nu verschillend omdat tijdens de lente er een behoorlijke reserve aan thuisverpleging en thuisverzorgenden was die kon ingezet worden in de schakelzorgcentra. Dit ligt nu moeilijker, waardoor er in eerste instantie naar bestaande structuren wordt gekeken: de erkende centra voor herstelverblijf en de revalidatieziekenhuizen.

Zorg- en welzijnspersoneel versterken

Onze grootste bezorgdheid ligt bij het zorg- en welzijnspersoneel. De druk neemt toe en meer mensen vallen uit. Versterking is echt nodig. Er zijn verschillende mogelijkheden om extra mensen in te zetten. Vaak uit andere sectoren van de zorg, waar de uitdagingen natuurlijk identiek zijn. Daarom hebben we al eerder beslist de blik te verruimen. Profielen met een zorgachtergrond zijn te vinden via Help de Helpers. Profielen met een andere achtergrond worden gegroepeerd via Help in de Zorg. We herhalen de oproep aan om zich hiervoor in te schrijven.

Stand van zaken Help de helpers

  • 431 organisaties actief op het platform
  • die in totaal 1.071 jobs hebben gepost
  • 1836 actieve kandidaten om jobs in te vullen.

Mentaal welzijn

De coronamaatregelen zijn absoluut nodig, maar ze wegen op het mentaal welzijn van mensen. Ook daarop moeten we antwoorden blijven geven. De inspanningen van het actieplan ‘Zorgen voor Morgen’ worden doorgetrokken.

Maar ieder van ons kan daarbij helpen, door er te zijn voor anderen. Ook al is er in veel gevallen fysieke afstand, hou contact met anderen binnen de regels. Er zijn meer mogelijkheden tot echt contact dan in maart-april. Er zijn veel digitale hulpmiddelen. Door te zorgen voor elkaar, zorgen we ook voor onszelf.

Testen van zorg- en welzijnspersoneel

Vanmorgen heeft de IMC Volksgezondheid vergaderd. Hierbij is afgesproken de teststrategie te verfijnen, m.b.t. zorg- en welzijnspersoneel. Concreet komt het erop neer dat alle zorg- en welzijnspersoneel, als ook het personeel dat hen ondersteunt, als prioriteit wordt beschouwd, en dus ook zal getest worden zonder symptomen bij hoogrisicocontacten. Dit was al het geval voor o.a. medewerkers van ziekenhuizen, woonzorgcentra en van residentiële settings voor personen met een handicap, en zal in de toekomst ook gelden voor bijvoorbeeld medewerkers van de kinderopvang, thuis- en gezinszorg, jeugdhulpvoorzieningen, andere ondersteuningsvormen voor personen met een handicap, …