Conventie eerstelijnspsychologische zorg

Op 26 juli 2021 keurde het Verzekeringscomité van het RIZIV een overeenkomst goed met de netwerken geestelijke gezondheid betreffende de financiering van de psychologische functies in de eerste lijn via netwerken en lokale multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Voor de Vlaamse Overheid zijn de zorgraden de belangrijkste partner in de eerstelijnsgezondheidszorg, voor de netwerken geestelijke gezondheid zijn zij de aanspreekpunten om te starten met de lokale implementatie van de twee zorgfuncties.

Infosessie zorgraden van 20 september 2021

Op maandag 20 september 2021 organiseerde het agentschap Zorg en Gezondheid een infosessie aan de zorgraden over hun rol en opdrachten binnen de uitwerking van deze conventie.

Nuttige link

De conventie en de overeenkomst zijn ook beschikbaar op de website van het RIZIV