Opvolging webinar lokaal contactonderzoek: de drie scenario’s toegelicht – meld uw keuze

  • 10 augustus 2020

In aansluiting op het druk bijgewoonde webinar met minister Wouter Beke, minister Bart Somers en het agentschap Zorg en Gezondheid van dinsdag 4 augustus zet Zorg en Gezondheid de drie pistes om vanuit lokale besturen het initiatief te nemen in het tegenhouden van COVID-19-heropflakkeringen op een rij en verduidelijkt verder. Die scenario’s bouwen op elkaar verder:

1. Basisscenario - dit vragen we sowieso aan elk lokaal bestuur om maximaal te doen

Het lokaal bestuur focust zich op het sensibiliseren van haar burgers en ziet toe op en handhaaft de al bestaande maatregelen (zoals dragen van mondmaskers, regels voor veilige afstand in de horeca).

Dit is in feite de belangrijkste taak voor elke overheid. Een virus met een vrij lange incubatietijd en waarbij we elkaar kunnen besmetten zonder symptomen, kunnen we alleen bedwingen als iedereen zich houdt aan de regels zoals afstand houden en contacten beperken.

Lokaal kan een enorme meerwaarde geboden worden in het sensibiliseren van met traditionele media moeilijk te bereiken doelgroepen, zoals anderstaligen, jongeren, mensen met een lager inkomen, mensen met een multiculturele achtergrond.

2. Complementair en ondersteunend scenario

Bovenop het basisscenario gaat een gemeente in deze piste actief lokale uitbraken beheren en complementair werken met het centrale contact- en opsporingswerk. In dit scenario laat u het centrale contactonderzoek het leeuwendeel van de patiënten contacteren en hun contactpersonen. U vult dit systeem aan door een selectie (meestal door de huisarts) van "moeilijke" patiënten voor te bereiden op dit contactonderzoek, door hen te helpen bij het begrijpen van wat ze moeten doen (ook qua isolatie) en in de moeilijkste gevallen zelf de contactpersonen door te geven aan het centrale contactonderzoek.

Zo kunnen huisartsen en andere zorgdisciplines en maatschappelijk werkers besmette personen die weinig ontvankelijk staan voor isolatiemaatregelen en het meedelen van contacten sensibiliseren, voorbereiden en helpen om klaar te staan wanneer de call center agents bellen. Daarbovenop onderzoekt u verbanden tussen patiënten en mogelijke risicolocaties (bronnen) om daar gerichte beleidsmaatregelen te nemen.

Om met dit scenario te starten, neemt u eerst contact op met uw zorgraad van uw eerstelijnszone. Uw zorgraad beschikt over een COVID-19-team, waarmee u contacten kan leggen om de lokale zorgverleners in uw regio te activeren in dit scenario. Meer over scenario 2.

3. Semi-autonoom contactonderzoek

Lokale besturen die nog meer willen doen dan scenario 1. en 2., zetten daarbovenop een (semi-)autonoom contactopsporingssysteem op. Het gaat om een samenwerking tussen een lokaal opsporingssysteem en het centraal opsporingssysteem die allebei werken op één centraal dataplatform en met hetzelfde IT-systeem. Om hiermee te kunnen starten, moeten we eerst samen en in overleg een aantal afspraken maken en die in een overeenkomst vastleggen, te ondertekenen door de gemandateerden van de lokale initiatiefnemers en van de Vlaamse overheid. Hier vindt u een eerste overzicht van welke voorwaarden en afspraken ingevuld moeten worden voor een scenario 3. We willen hier starten met een aantal proefprojecten. u moet zich hiervoor aanmelden voor vrijdag 14 augustus.