Contactonderzoek volgt stappenplan met prioriteiten bij snel oplopende besmettingscijfers

  • 4 januari 2022

Sinds de week van 20 december had het Vlaamse contactonderzoek opnieuw voldoende capaciteit om alle besmette personen en hun hoogrisicocontactpersonen op te bellen en ook een aantal potentiële clusters verder te onderzoeken. Dat is enerzijds dankzij de aanwerving van meer personeel en anderzijds dankzij het dalende aantal besmettingen. Nu het aantal besmettingen opnieuw snel stijgt door de Omikron-variant, moet het contactonderzoek opnieuw gebruik maken van sms om een deel van het publiek te bereiken. Er is een stappenplan opgesteld met de prioriteiten.

Tijdens de piek van de vierde golf waren er zoveel besmettingen dat het contactonderzoek niet langer iedereen kon opbellen. Hoogrisicocontacten van besmette personen en besmette personen zelf werden dan per sms verwittigd en geïnformeerd over hun isolatie- of quarantaineverplichtingen.

Al voor en gedurende de vierde golf heeft het contactonderzoek nieuwe medewerkers aangetrokken en opgeleid om het contactonderzoek te versterken en de natuurlijke uitstroom te vervangen. Op dit moment beschikt het contactonderzoek in Vlaanderen over ongeveer 650 netto voltijdse equivalenten (om 1 netto VTE in te vullen zijn meer dan 1 personen nodig). Dat is beduidend meer dan midden oktober, wanneer de vierde golf aan snelheid begon te winnen.

evolutie personeel CT

De epidemiologische modellen voorspellen de komende dagen en weken een nog snellere stijging van het aantal nieuwe besmettingen door de opmars van de Omikron-variant. De voorbije dagen al ondervond het contactonderzoek opnieuw een sterke stijging van het aantal uit te voeren opdrachten.

Ook met het aangepaste test- en quarantainebeleid dat de interministeriële conferentie vandaag beslist heeft, blijft het nodig om besmette personen te contacteren en hun contactpersonen te verzamelen. De boodschappen en instructies die het contactonderzoek moet bezorgen aan elke doelgroep, zal de komende dagen uitgewerkt worden.

Bij een verdere stijging van de besmettingen, zal het contactonderzoek een stappenplan volgen om zijn opdrachten volgens een bepaalde prioriteit uit te voeren. De overgang van de ene naar de volgende stap gebeurt wanneer de capaciteit bij de beschikbare contactonderzoekers onvoldoende is om de voorgaande stap exhaustief uit te voeren:

  1. Stap 1: Alle besmette personen en contactpersonen worden opgebeld, net als andere doelgroepen zoals reizigers. Potentiële clusters worden opgevolgd via clusteronderzoek om bijkomende risicocontactpersonen te identificeren.
  2. Stap 2: Alle besmette personen en contactpersonen worden opgebeld, andere doelgroepen zoals reizigers worden per sms ingelicht. Potentiële clusters worden opgevolgd via clusteronderzoek om bijkomende risicocontactpersonen te identificeren.
  3. Stap 3: Alle besmette personen worden opgebeld. Contactpersonen en andere doelgroepen zoals reizigers worden per sms ingelicht. Potentiële clusters worden opgevolgd via clusteronderzoek om bijkomende risicocontactpersonen te identificeren.
  4. Stap 4: De meest prioritaire besmette personen worden opgebeld (niet-gevaccineerden en mensen met hoge virale lading). Andere besmette personen, contactpersonen en andere doelgroepen zoals reizigers worden per sms ingelicht en besmette personen uitgenodigd om zelf contacten door te geven via een webformulier. Enkel potentiële clusters in deeltijds kunstonderwijs, volwassenonderwijs en jeugdkampen worden opgevolgd via clusteronderzoek.
  5. Stap 5: Alle doelgroepen worden per sms ingelicht, het contactonderzoek blijft maximaal bereikbaar voor mensen die zelf contact willen opnemen (inbound lijn).  Enkel potentiële clusters in deeltijds kunstonderwijs, volwassenonderwijs en jeugdkampen worden opgevolgd via clusteronderzoek.

Sinds vandaag gaat het contactonderzoek over naar stap 3 en worden de contactpersonen van besmette personen per sms geïnformeerd.

Zelf contacten doorgeven

Besmette personen kunnen intussen ook zelf hun contactpersonen doorgeven aan het contactonderzoek via een webformulier (het zogenaamde ‘Citizen Form’). Zo hoeven ze niet te wachten op het telefoontje van het contactonderzoek om hun contactpersonen door te geven en hen te helpen aan een testcode en quarantainecertificaat. Intussen hebben sinds de release van het Citizen Form, in de periode 03/12/2021 t.m. 02/01/2022 al 7.799 besmette personen het formulier ingevuld (hetgeen overeenstemt met 4,5% van de nieuwe instroom in diezelfde periode).

De eerste resultaten tonen aan dat 84% van de personen die het webformulier invult ook contactpersonen doorgeeft. Een besmet persoon geeft gemiddeld tussen de 2,5 en 3 contacten door via het webformulier. Het Citizen Form kan niet gebruikt worden door besmette personen jonger dan 18 jaar.

Zeker bij een verdere stijging van het aantal besmettingen worden mensen opgeroepen gebruik te maken van deze online mogelijkheid op mijngezondheid.be.