Contactonderzoek verlengd tot eind november

  • 1 mei 2021

Contactonderzoek vormt een belangrijk beheersinstrument om contacten van besmette personen snel te identificeren en in quarantaine te plaatsen, om zo de besmettingsketens van het COVID-19 virus te doorbreken. In Vlaanderen wordt dit contactonderzoek uitgevoerd door een consortium van callcentra, de ziekenfondsen en KPMG. De Vlaamse Regering heeft beslist de overeenkomst met dit consortium met zes maanden te verlengen tot eind november 2021. Zo kan de contactopsporing blijven ingezet worden om nieuwe uitbraken en nieuwe besmettingen te bekampen, die dankzij de vaccinatie wel minder zullen voorkomen.

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid: “Het contactonderzoek heeft de afgelopen maanden zijn meerwaarde en kwaliteit bewezen. Meer dan 2.000.000 telefoons en meer dan 65.000 huisbezoeken werden uitgevoerd, bijna 325.000 indexpatiënten opgebeld en meer dan 800.000 contacten verzameld en op hun beurt gecontacteerd. Dat gebeurt bovendien zeer snel: bijna 80% van de indexpatiënten en 85% van de risicocontacten worden binnen de 24u bereikt. Het contactonderzoek neemt daarnaast nog tal van andere taken op, zoals het contacteren van reizigers en assistentie bij bron- en clusteronderzoek.” 

Intussen vordert de vaccinatiecampagne in Vlaanderen met rasse schreden. Bijna 1 op de 3 Vlamingen ouder dan 18 jaar heeft een eerste prik gekregen. Niettemin zal contactonderzoek de komende maanden nodig blijven. Dit blijft een tweede belangrijke beschermingslinie tegen de verspreiding van het virus. Het aantal nieuwe besmettingen blijft voorlopig immers op een hoog niveau en ook in een latere fase kunnen lokale uitbraken, heropflakkeringen nieuwe varianten of importgevallen uit het buitenland optreden waar snel moet tegen worden opgetreden.

Daarom heeft de Vlaamse Regering beslist de overeenkomst voor het contactonderzoek, die zou eind mei zou aflopen, te verlengen met 6 maanden tot eind november. Aangezien de vaccinatie moet zorgen voor een sterke terugdringing van het virus, zal het contactonderzoek met minder personeel zijn taken moeten kunnen vervullen. Wanneer het aantal besmettingen afneemt, zal het contactonderzoek terugplooien op een lagere basiscapaciteit. Een nieuw opschalings- en afschalingsmechanisme zal de capaciteit van call- en veldagenten ook sneller moeten kunnen dalen wanneer het verminderde aantal besmettingen dat toelaat.

De kostprijs van deze verlenging wordt nu geraamd op 33,6 miljoen euro. De effectieve kost zal sterk afhangen van het aantal besmettingen. De oorspronkelijke overeenkomst, die al een keer met zes maanden verlengd was, was begroot op 122 miljoen. In totaal heeft het contactonderzoek daarvan sinds de start in mei 2020 tot maart 2021 85 miljoen opgebruikt.