Contactonderzoek gaat verder met nieuwe samenwerkingen en digitaliseert

  • 13 mei 2022

Het grootschalige contactonderzoek in Vlaanderen werd tot dusver uitgevoerd door een consortium van callcentra en de ziekenfondsen. Het overheidscontract met deze partners loopt af op 31 mei. Intussen is COVID-19 al beter onder controle. Niettemin blijft contactonderzoek nodig. De Vlaamse Regering heeft vandaag beslist om het contactonderzoek in een hybride vorm verder te zetten met meer digitale instrumenten, een kleine, wendbare ploeg van 30 agenten en een samenwerking met het contactcenter van de Vlaamse overheid. 

Joris Moonens, woordvoerder Zorg en Gezondheid: “Op 31 mei sluiten we het contactonderzoek in zijn huidige vorm af, maar nemen we de opgebouwde kennis en ervaring mee naar een nieuw systeem met een kleinere ploeg en meer digitale instrumenten.”

Voortaan hybride contactonderzoek met Digitaal Vlaanderen, flexibele agenten en contactcenter van de Vlaamse overheid

Het contactonderzoek wil in de toekomst meer gebruik maken van digitale instrumenten om mensen te bereiken die COVID-19 hebben opgelopen.

Met de nieuwe overheidsapp ‘GovApp’ kunnen mensen die positief getest hebben, bereikt en geïnformeerd worden. Bij testafname en -resultaten zullen mensen gevraagd worden de app te installeren. Vanuit de GovApp worden mensen toegeleid naar een website of naar Mijn Burgerprofiel voor meer informatie of om gegevens door te geven aan de overheid.

Voor mensen die geen gebruik (kunnen) maken van de app, blijft telefonisch en persoonlijk contactonderzoek nodig. In eerste instantie wordt daarvoor een team samengesteld van 30 “multifunctionele agenten” die zowel kunnen bellen als aan huis komen. Hun prioritaire taken zijn, ook in Covid-19-luwere tijden, het verzekeren van de infolijn voor vragen van burgers over contactonderzoek, isolatie e.d. en uiteraard contactonderzoek doen, waaronder ook bron- en clusteronderzoek wanneer de epidemiologische situatie dat toelaat.

Het bestaande nummer van het contactonderzoek, 02 214 19 19, blijft dan ook bereikbaar voor burgers met vragen over het contactonderzoek.

Bij het begin van een exponentiële stijging van besmettingen, kunnen zij versterkt worden met medewerkers van de Vlaamse infolijn die telefonisch contactonderzoek kunnen uitvoeren. Dit team van “call agents” kan tot maximaal 350 voltijds equivalenten opschalen.

Joris Moonens: “Op basis van onze ervaringen uit het contactonderzoek, schatten we in dat we met 350 call agents een eerste exponentiële stijging kunnen opvangen en helpen vertragen. Wanneer een golf van besmettingen zich toch verder doorzet, lijkt het ons minder efficiënt om nog verder te blijven opschalen. Op dat moment zijn doortastende maatschappelijke maatregelen nodig om de verdere opmars te stoppen.”   

Voor het team van 30 multifunctionele agenten zal op korte termijn een overheidsopdracht uitgeschreven worden, en voor de samenwerking met het contactcenter van de Vlaamse overheid kan de Vlaamse overheid een beroep doen op bestaande contracten.

Met deze aanpak feit voert het contactonderzoek de interfederale strategie uit rond testen en contactopsporing (zoals geadviseerd door RMG en beslist door IMC).

Huidig contract stopt

In zijn huidige vorm heeft het contactonderzoek iets meer dan 2 jaar bestaan (mei 2020-mei 2022). In die twee jaar zijn

  • meer dan 7,92 miljoen belpogingen gedaan;
  • meer dan 175.000 huisbezoeken uitgevoerd;
  • meer dan 2,28 miljoen besmette personen gecontacteerd en geïnformeerd, grotendeels telefonisch, maar tijdens piekperiodes gedeeltelijk via sms;
  • meer dan 3,30 miljoen contacten verzameld en geïnformeerd over de quarantainemaatregelen.

Vanaf de zomer 2020 slaagde het contactcenter er doorgaans in om 90 à 95% van de besmette personen en contactpersonen te bereiken. Dit gebeurde snel en binnen de vooropgestelde termijnen. Zo werd doorgaans meer dan 80% van de besmette personen en meer dan 85% van de contacten binnen de 24h na het aanmaken van het werkorder bereikt (met uitzondering van een aantal weken tijdens bepaalde piekperiodes).

De medewerking aan het contactonderzoek was van in het begin goed. Doorgaans gaf rond de 85-90% van de indexpatiënten één of meerdere contacten door. In het voorjaar van 2022 lag dit iets lager, i.e. rond de 80%. Besmette personen die contacten deelden, deelden er doorgaans tussen de 3 en 3,5. Dit cijfer bleef vrij stabiel gedurende de afgelopen 2 jaar, met variaties op weekbasis tussen de 2,5 en 4,5.