Contactonderzoek blijft bellen naar besmette personen in de gewijzigde test- en quarantainestrategie

  • 16 maart 2022

Vanaf morgen 17 maart, treedt de gewijzigde test- en quarantainestrategie in werking waarbij hoogrisicocontacten zich niet langer moeten laten testen of in quarantaine moeten gaan. Ook het contactonderzoek past zich aan deze nieuwe strategie aan: besmette personen worden nog steeds opgebeld om hen te informeren over en te helpen bij hun isolatieverplichting, maar er wordt niet langer uitgebreid naar hun contactpersonen of contactplaatsen gevraagd. Wel wordt nog nagegaan of er contact is geweest met kwetsbare plekken, zoals een woonzorgcentrum.

De gesprekken met besmette personen zullen dus ingekort worden en zich in de eerste plaats toespitsen op een zorggesprek over de isolatie. Tijdens het gesprek worden mensen die een positieve test aflegden geïnformeerd over wat een isolatie inhoudt en gemotiveerd om die zorgvuldig te doen. Als de persoon aangeeft daarbij het niet goed te begrijpen of hulp nodig te hebben, kan een veldagent langs gaan bij de persoon thuis voor meer begeleiding. De besmette persoon krijgt ook uitleg over welke aanbevelingen er nog gelden voor zijn huisgenoten (gedurende 7 dagen een mondmasker dragen bij contacten buiten het huishouden of dagelijks zelftesten).

Daarnaast vraagt het contactonderzoek enkel nog of de persoon in een ogeheten “collectiviteiten” is geweest waar kwetsbare personen verblijven (voornamelijk zorgvoorzieningen). Zo kan het contactonderzoek die zorgvoorzieningen nog inlichten over mogelijke risico’s.

Bijkomend blijft het contactonderzoek bellen naar bepaalde reizigers die met een PLF het land binnenkomen en blijft het telefoonnummer (02 214 19 19) bereikbaar voor mensen die een PCR-test nodig hebben na een positieve zelftest of met vragen zitten over hun isolatie of test.

Joris Moonens, woordvoerder van zorg en Gezondheid: “Met deze aangepaste werking verwachten we uiteraard dat het werkvolume voor het contactonderzoek zal afnemen. De stuurgroep heeft afgelopen vrijdag dan ook beslist om het aantal call agents de komende 4 weken verder af te bouwen met 200 voltijdse krachten, waardoor we rond de 280 voltijdse medewerkers overhouden. We zetten nu sterk in op goed informeren over de isolatie en de aanbevelingen voor huisgenoten. Het blijft immers heel belangrijk om verdere besmettingen te voorkomen waar mogelijk. Waakzaamheid en voorzichtigheid blijven dus geboden en we volgen de evolutie van de epidemie nauwgezet op.”