Contact over ouderenzorgvoorzieningen

Contact over ouderenzorgvoorzieningen

Algemene contactgegevens
Algemene contactgegevens

Agentschap Zorg en Gezondheid
Afdeling Woonzorg
Koning Albert-II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel
Tel: 02 553 35 09 - Fax: 02 553 36 90
E-mail: ouderenzorg@vlaanderen.be

Teamverantwoordelijke planning en kwaliteit ouderenzorg

Tel: 02 553 34 43 
E-mail: veerle.vanderlinden.zg@vlaanderen.be

Teamverantwoordelijke financiering ouderenzorg

Tel. 02 553 32 16
E-mail: jurgen.claes@vlaanderen.be

Woonzorglijn Tel: 02 553 75 00
E-mail: woonzorglijn@vlaanderen.be
Raas

Tel: 02 553 21 35 of 02 553 21 34
E-mail: Raas@vlaanderen.be

Over prijszetting en en prijswijzigingen
Sectorverantwoordelijke 
voor de prijsbepaling ouderenzorg
Markoen De Smaele
Tel: 02 553 34 00
E-mail: prijzen@vlaanderen.be
markoen.desmaele@vlaanderen.be