Compensatie voor uitzonderlijke kosten zorgsector

  • 1 juni 2020

De zorgvoorzieningen ervaren tijdens de coronacrisis financiële noden. Zo maken zij buitengewone kosten, in de eerste plaats voor het aankopen van materiaal en de herinrichting van infrastructuur. De Vlaamse Regering zal de kosten compenseren op vlak van gebouwen, apparatuur, uitrusting, beschermingsmateriaal, desinfecteringsproducten,  testmateriaal, wasserij en speciale afvalverwerking.

We deden als Vlaamse overheid veel aankopen van beschermend materiaal. Maar ook de zorgsector zelf heeft hier kosten gemaakt. Ook de infrastructuur moest worden aangepast: in de ziekenhuizen en in andere zorgvormen. Zo kwamen er aparte afdelingen voor COVID19-patiënten (cohortzorg). Ook hier komt de Vlaamse overheid tussen.

Voorzieningen kunnen kiezen voor een forfaitair bedrag als tegemoetkoming. Indien dit niet zou volstaan, kunnen ze ook een hogere compensatie krijgen mits bewijzen van de gemaakte kosten.

De maximale kostprijs van deze maatregelen wordt geraamd op ongeveer 95 miljoen euro.

Wouter Beke, Vlaams minister: “Onze zorg- en welzijnsvoorzieningen kampen met heel wat uitdagingen in deze coronacrisis. Wat minder naar voren komt, is dat de crisis ook een stevige financiële impact heeft. Zorgen om geld is echt wel het laatste wat de zorgverleners op het terrein nodig hebben. Daarom zorgt de Vlaamse Regering voor de nodige compensaties.”