Cijfers voor de omgevingsanalyse voor een zorgstrategisch plan

Een belangrijk onderdeel van een zorgstrategisch plan (ZSP) is de omgevingsanalyse. Dat is een bespreking van een aantal factoren op basis waarvan het ziekenhuis een toekomstvisie kan onderbouwen. Die factoren hebben betrekking op socio-economische gegevens, demografische gegevens, programmatiecijfers, een aantal sociale indicatoren en de bevolkingsdichtheid die mee de zorgvraag bepalen op regionaal niveau.

Welke cijfers zijn geselecteerd?

De onderstaande ratio's zijn relevant voor het opstellen van een omgevingsanalyse als onderdeel van een ZSP:

 • Demografische ratio's: voor de periode 2010-2017
 • Opnameratio's: voor de periode 2006-2014

De definities van de demografische ratio's zijn te vinden in het downloadbare bestand en zijn ook terug te vinden op de website van Statistiek Vlaanderen.

Demografische ratio's 2010-2017

Hier vindt u kaarten van de demografische ratio's van 2017. In de downloadbare cijfers vindt u ook kaarten van 2014 ter vergelijking en cijfers van 2010-2017.

Veroudering en zorglast

Grijze druk: bevolking 65+ jaar in verhouding tot bevolking 20-64 jaar, Vlaams Gewest, per gemeente, 2017

Demografische indicator: Grijze druk 2017

Andere indicatoren rond veroudering en zorglast per gemeente, Vlaams Gewest, 2017
Verzilvering (Interne vergrijzing) Familiale zorgindex
Demografische indicator: Verzilvering 2017 Demografische indicator: Familiale zorgindex 2017

Verjonging en zorglast

Groene druk: bevolking 0-19 jaar in verhouding tot bevolking 20-64 jaar, Vlaams Gewest, per gemeente, 2017

Demografische indicator: Groene druk 2017

Andere indicatoren rond verjonging en zorglast per gemeente, Vlaams Gewest, 2017
Afhankelijkheidsratio Doorstromingscoëfficiënt
Demografische indicator: Afhankelijkheidsratio 2017 Demografische indicator: Doorstromingscoëfficiënt - 2017

Download onderliggende cijfers:

 

Opnameratio's 2006-2014

Aantal ziekenhuisopnames per 1.000 inwoners per gemeente, Vlaams Gewest, gemiddelde 2012-2014

Ziekenhuizen en opnameratio 2012-2014 per gemeente en voor alle leeftijden samen

Aantal ziekenhuisopnames per 1.000 inwoners per gemeente, Vlaams Gewest, gemiddelde 2012-2014: kaarten voor 3 leeftijdsgroepen
Jonger dan 15 jaar 15-74 jaar 75 jaar of ouder
Ziekenhuizen en opnameratio 2009- 2011 per gemeente en voor 0-14-jarigen Ziekenhuizen en opnameratio 2012-2014 per gemeente en voor 15-74-jarigen Ziekenhuizen en opnameratio 2012-2014 per gemeente en voor 75+'ers

Download onderliggende cijfers:

 

Cijfers omgevingsanalyse

Een ziekenhuis dat een ZSP wil opstellen kan hiervoor de volgende cijfers gebruiken:

 • opnameratio: het aantal ziekenhuisopnamen (gebaseerd op de ‘klassieke hospitalisatie’) voor de totale bevolking en 3 leeftijdsgroepen (jonger dan 15 jaar, 15 tot 75 jaar en 75 jaar en ouder)
  (eigen berekening ZG).
 • demografische ratio's: een aantal ratio’s die de verhouding van bepaalde leeftijdsgroepen in beeld brengen:
  groene druk, grijze druk, familiale zorgindex, doorstromingscoëfficiënt, afhankelijkheidsratio, vergrijzing, verzilvering (interne vergrijzing).
 • sociale indicatoren: aantal geboorten in een kansarm gezin, aantal gerechtigden op een leefloon, aantal gerechtigden op een voorkeurstarief ZIV, aantal alleenstaanden.
 • bevolkingsprojecties: de bevolkingsprojecties voor de jaren 2015, 2020, 2025 en 2030 voor de totale bevolking en 3 leeftijdsgroepen (jonger dan 15 jaar, 15 tot 75 jaar en 75 jaar en ouder).
 • bevolkingsdichtheid: bevolking, oppervlakte, bevolkingsdichtheid, bebouwde oppervlakte.
 • bevolking in leeftijdsgroepen: bevolking per 1/01/201x per gemeente, geslacht en per leeftijdsgroep van 5 jaar (bron ADS)
 • programmatiecijfers voor de diensten van de algemene ziekenhuizen zijn, samen met de invullingsgraad, elders op deze site te raadplegen.

Ook woonzorgcentra kunnen die cijfers gebruiken voor de omgevingsanalyse in hun zorgstrategische plannen.

Databestand: Minimale ziekenhuisgegevens

In opdracht van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid registreren alle algemene Belgische ziekenhuizen informatie over de patiëntenverblijven. Dit bestand heet ‘Minimale ZiekenhuisGegevens (MZG)’. Tot 2007 waren dit ‘Minimale Klinische Gegevens (MKG)’, maar vanaf 2008 zijn ze samengevoegd met de ‘Minimale Verpleegkundige Gegevens’ (MVG) tot de ‘Minimale ZiekenhuisGegevens’.