Cijfers over ondersteuning in uitbraakbeheersing door Zorg en Gezondheid en Zorginspectie

  • 23 april 2020

Voorzieningen zitten vaak nog met vragen over hoe ze het best omgaan met besmettingen van personeel of bewoners. Er zijn uitgebreide richtlijnen, maar vaak is er nood aan meer individuele ondersteuning.

Zorg en gezondheid heeft daarom een dubbele werking uitgebouwd, waarbij ondersteuning centraal staat.

  1. Zorg en Gezondheid en Zorginspectie bieden 24/7 telefonische permanentie waar voorzieningen met vragen terecht kunnen. Na de piek in de beginperiode van de uitbraak komen nu gemiddeld nog een 50-tal vragen per dag binnen. Omdat iedereen stilaan van de basiselementen op de hoogte is, worden de vragen ook steeds meer gespecialiseerd. 
  2. Anderzijds worden voorzieningen ook actief gecontacteerd wanneer uit de monitoring blijkt dat het aantal besmettingen fel gestegen is. Hierbij wordt de situatie in kaart gebracht, met aandacht voor eventuele alarmerende signalen. Als een meer gespecialiseerd advies nodig is, adviseren specialisten de voorziening telefonisch. Indien nodig gaan medewerkers van de Vlaamse overheid ter plaatse om samen de situatie te bekijken. 

Sinds de start begin april werden al 303 voorzieningen bevraagd, kregen 183 voorzieningen gespecialiseerd advies en werd 54 keer ter plaatse gegaan. In de periode na de plaatsbezoeken worden de voorzieningen ook actief opgevolgd.  

Deze werking is momenteel enkel actief voor de woonzorgcentra en de thuislozensector, maar wordt uitgebreid naar andere collectieve woon/zorgvormen. De voorzieningen voor personen met een handicap zijn daarbij prioritair en starten op maandag 27 april 2020. 

Meer info

Meer over de ondersteuning voor woonzorgcentra en andere ouderenzorgvoorzieningen