Cijfers over meldingsplichtige infectieziekten

Op deze pagina vindt u cijfers over meldingsplichtige infectieziekten en rapporten over meldingsplichtige infectieziekten. De cijfers over infectieziekten worden maandelijks geactualiseerd en telkens gebeurt er een eindvalidatie van de jaarcijfers in het eerste trimester van het daaropvolgende jaar.

Er is enerzijds een interactief rapport waarin u de spreiding per zorgregio 'Regionale stad' ziet, net als de evolutie per jaar en maand (laatste jaar). Daaronder vindt u ook nog statische rapporten zoals ze in de periode 2009-2016 werden gepubliceerd.

Hier vindt u de onbewerkte gegevens van de meldingen 2006-2020 : xlsx bestandMeldingen infectieziekten Vlaanderen (188 kB)

Statistiek over meldingsplichtige infectieziekten Vlaanderen en cijfers in beeld 2009-2016

Voor wie zelf aan de slag wil met cijfers over meldingsplichtige infectieziekten voor de periode 2009-2016, stellen we hier zowel rapporten, tabellen als (ruwe) gegevens over meldingsplichtige infectieziekten ter beschikking. Cijfers uit de periode 2017-2019 kan u enkel in het rapport hierboven raadplegen.

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 

Over deze cijfers

Deze cijfers zijn ingedeeld naar meldingsdatum en bevatten de waarschijnlijke en bevestigde gevallen van infectieziekten.

Van 2006 tot en met 2009 gebeurde de registratie van meldingsplichtige infectieziekten op basis van het profylaxedecreet.

Vanaf het najaar van 2009 tot en met nu gebeurt deze registratie op basis van de huidige regelgeving over meldingsplichtige infectieziekten. Dit betekent dat zowel de lijst van meldingsplichtige infectieziekten als de wijze van registratie voor bepaalde meldingsplichtige infectieziekten als volgt veranderde:

  • Wij registreren vanaf dan alleen nog de acute vorm van hepatitis B. 
  • Een cluster van een voedselinfectie wordt vanaf twee gevallen in plaats vanaf drie gevallen geregistreerd.
  • Voor tuberculose gaat het over een absoluut cijfer dat zowel de mogelijke, waarschijnlijke als bevestigde gevallen bevat.
  • Bof was van 16 juni 2012 tot en met eind oktober 2013 een tijdelijke meldingsplichtige infectieziekte. Tijdens een epidemie wordt niet ieder geval door laboratoriumonderzoeken bevestigd, daardoor werd een klinisch geval van bof als een waarschijnlijk geval geregistreerd en meegeteld in de cijfers.

De registratie van meldingsplichtige infectieziekten is een van de belangrijkste bronnen voor cijfers over het voorkomen van infectieziekten in Vlaanderen en België.

  • Voor sommige infectieziekten die ernstig zijn of een ernstiger verloop kennen ligt de registratie hoger.
  • Voor andere infectieziekten leidt deze registratie tot een onderschatting van het aantal mensen met een infectieziekte door onderdiagnose of onderrapportage.
    • Onderdiagnose komt voor bij sommige infectieziekten als gevolg van een asymptomatisch verloop van de ziekte of bij mensen die geen contact hebben met de gezondheidszorg.
    • Onderrapportage komt voor bij sommige infectieziekten door een verkeerde diagnose van de ziekte, niet of onvolledige rapportage aan Zorg en Gezondheid dat verantwoordelijk is voor de registratie.