Cholera

Cholera is een acute infectieziekte veroorzaakt door een toxineproducerende Vibrio cholerae. De infectie verloopt meestal asymptomatisch, maar kan ook ernstig en zelfs fataal verlopen. Het begin is acuut met heftig braken en hevige, kortdurende diarree, zonder koorts of buikkrampen. Er kan een snelle uitdroging met shock optreden.

Cholera is een importziekte. Besmetting vindt meestal plaats door besmet voedsel of water.

 • Verwekker: Vibrio cholerae
 • Incubatieperiode: Enkele uren tot 5 dagen

Meldingsplicht

 • Cholera is een verplicht te melden infectieziekte.
 • Waarom melden: Bronopsporing, contactonderzoek en hygiënemaatregelen.

Richtlijn

Criteria

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

 • blootstelling aan een gemeenschappelijke bron
 • bloostelling aan gecontamineerd voedsel of drinkwater
 • transmissie van mens op mens
 • blootstelling via omgeving

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

 • isolatie van Vibrio cholerae uit een klinisch staal

EN

 • demonstratie van 01 of 0139 antigen in het isolaat

EN

 • demonstratie van cholera-enterotoxine of cholera-enterotoxine gen in het isolaat

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

patiënt met passend klinisch beeld EN epidemiologische criteria

Bevestigd

patiënt met passend klinisch beeld EN laboratoriumconfirmatie