Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Centrum ter Preventie van Zelfdoding

02 649 62 05
02 649 88 18

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) is een organisatie met terreinwerking voor suïcidepreventie door telezorg en richt zich op mensen met suïcidale gedachten of gedrag, of mensen in hun omgeving. Zij doet dit middels de zelfmoordlijn, per telefoon en via chat, en via ASPHA, de suïcidepreventie advieslijn voor huisartsen.

De expertise van het CPZ betreft de preventie van zelfdoding door gebruik te maken van telezorg: het verlenen van zorg op afstand door gebruikmaking van informatie- en communicatietechnologie. De erkenning kadert in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie.

Locatie

Paviljoenstraat 3
1030 Brussel
België

Online

Beheersovereenkomst

Type organisatie

Organisatie met terreinwerking

Duur

1 januari 2017 - 31 december 2021

Budget

383.000 euro/jaar

Werkingsgebied

Vlaams gewest en het tweetalig gebied Brussel-hoofdstad.

Doelgroepen

 • volwassenen in crisis, met suïcidale gedachten of plannen of met zorgen om de suïcidale uitingen van anderen;
 • jongeren in crisis, met suïcidale gedachten of plannen of met zorgen om de suïcidale uitingen van anderen;
 • huisartsen met patiënten in crisis, met suïcidale gedachten of plannen of zorgen om de suïcidale uitingen van patiënten;
 • nabestaanden van zelfdoding;
 • specifieke doelgroepen als ouderen, mensen met spraak- en/of gehoorproblemen, verenigingen en werkgevers;
 • partners in de preventie van zelfdoding zoals organisaties met terreinwerking, partnerorganisaties, logo’s, kabinet en administratie en de Vlaamse werkgroep suïcidepreventie;
 • andere hulpverleners;
 • de Vlaamse overheid;
 • de Vlaamse bevolking.

Resultaatgebieden

 1. het aanbod van informatie, documentatie en advies;
 2. de ontwikkeling van methodieken en materialen op vlak van telezorg bij suïcidaliteit;
 3. het implementeren van laagdrempelige telezorg bij suïcidaliteit
  1. in het algemeen,
  2. specifiek gericht op jongeren,
  3. specifiek gericht op het bewaken van uitingen van suïcidaliteit op het internet,
  4. specifiek gericht naar huisartsen en andere hulpverleners die in hun beroepsuitoefening geconfronteerd worden met suïcidaliteit.