Centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor gebruikers met een ernstige ziekte

Disclaimer regelgeving woonzorg

Een centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor gebruikers met een ernstige ziekte biedt overdag opvang en verzorging aan. Personen met een ernstige ziekte kunnen een halve dag of een volledige dag in het centrum verblijven en betalen er een dagprijs. 

Het personeel in het centrum helpt bij het wassen en de verzorging en organiseert activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten. Het centrum biedt ook warme maaltijden en vervoer.

Erkenning

Alle centra voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor gebruikers met een ernstige ziekte in Vlaanderen zijn erkend door Zorg en Gezondheid. Ze moeten voldoen aan erkenningsvoorwaarden en -normen en krijgen periodiek inspectie over de vloer.

Financiering en facturatie

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de financiering van de zorg in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra met een bijzondere erkenning. De financiering van residentiële ouderenzorg uitwerken binnen de Vlaamse sociale bescherming, gebeurt in 2 fases. In fase 1 ligt de nadruk op continuïteit. Het opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen zal in 2019 uitsluitend digitaal verlopen. 

Daarnaast waren er al inkomsten vanuit de Vlaamse overheid:

Prijs

In een centrum voor dagverzorging met een bijkomende erkenning voor gebruikers met een ernstige ziekte betaalt een bewoner een dagprijs. Een centrum mag jaarlijks zijn prijs verhogen onder bepaalde voorwaarden.