Centra voor dagverzorging

Disclaimer regelgeving woonzorg

Een dagverzorgingscentrum biedt opvang en verzorging overdag. Een 65+'er kan een of meerdere dagen of uren per week naar een dagverzorgingscentrum gaan. Het personeel helpt bij het wassen en de verzorging en er zijn activatie-, revalidatie- en ontspanningsactiviteiten. De centra bieden ook een warme maaltijd aan en vervoer.

Er zijn 3 soorten dagverzorgingscentra:

  • een "gewoon" dagverzorgingscentrum: een 65+'er kan hier een halve dag of een volledige dag verblijven en betaalt een dagprijs.  Deze zijn "niet-conform artikel 51".
  • een dagverzorgingscentrum  uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Hier betaalt de oudere (65+) een prijs per uur en de centra zijn enkel open op weekdagen tussen 7 uur en 20 uur. Alleen wie al gezinszorg of aanvullende thuiszorg krijgt van een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, kan hier terecht. Deze zijn "conform artikel 51".
  • een dagverzorgingscentrum dat uitsluitend gebruikers met een chronische aandoening verzorgt. De 65+'er kan hier een halve dag of een volledige dag verblijven en betaalt een dagprijs.

Er zijn ook nog dagverzorgingscentra voor palliatieve zorg.

Erkenning

Alle dagverzorgingscentra in Vlaanderen zijn erkend door Zorg en Gezondheid. Ze moeten voldoen aan erkenningsvoorwaarden en -normen en krijgen periodiek inspectie over de vloer.

Financiering en facturatie

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de financiering van de zorg in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra met een bijzondere erkenning. De financiering van residentiële ouderenzorg uitwerken binnen de Vlaamse sociale bescherming, gebeurt in 2 fases. In fase 1 ligt de nadruk op continuïteit. Het opname- en facturatieproces tussen ouderenvoorzieningen en zorgkassen zal in 2019 uitsluitend digitaal verlopen. 

De centra kunnen ook werkingssubsidies krijgen als ze voldoen aan de voorwaarden.

Prijs

In een dagverzorgingscentrum betaalt een bewoner een dagprijs of uurprijs. Een dagverzorgingscentrum mag jaarlijks zijn prijs verhogen onder bepaalde voorwaarden.