Brucellose

Brucellose is een bacteriële zoönose. De belangrijkste bronnen zijn runderen, schapen en geiten. In principe is brucellose een systemische algemene ziekte. Symptomen zijn schommelende koorts, anorexie, vermagering, zweten, gewrichtslijden en depressie. Naast acute infecties zijn er subacute en chronische vormen. De bacterie komt in het lichaam via een beschadigde huid, slijmvliezen, de mond, of de luchtwegen.

De mens raakt meestal besmet door contact met besmette dieren, het drinken van rauwe melk of de consumptie van producten die van ongepasteuriseerde melk zijn gemaakt. Ook door contact met geaborteerde foetussen, placenta’s, vliezen of vruchtwater van geïnfecteerd vee kunnen bacteriën overgebracht worden. Brucellose is in ons land zeldzaam, maar komt frequenter voor in landen rond de Middellandse Zee.

 • Verwekker: Brucella abortus, Brucella melitensis, Brucella suis, Brucella canis
 • Incubatieperiode: 1 week tot 7 maanden
 • Waarom melden: Identificatie van gecontamineerd voedsel of  besmette veestapel.

Richtlijn

Criteria

Epidemiologische criteria

Minstens één van de volgende:

 • blootstelling aan gecontamineerd voedsel of drinkwater
 • blootstelling aan melk of –producten van een gecontamineerd dier
 • transmissie van dier naar mens via secreties of organen
 • blootstelling aan een gemeenschappelijke bron

Criteria voor laboratoriumconfirmatie

Waarschijnlijk labocriterium

 • éénmalig hoge antilichaam titer

OF

 • identificatie via PCR

Laboratoriumconfirmatie

 • isolatie van Brucella species uit een klinisch staal

of

 • minstens viervoudige titerstijging met minstens twee weken interval

Gevalsdefinitie

Waarschijnlijk

Patiënt met passend klinisch beeld EN minstens één van de volgende:

 • epidemiologische criteria
 • waarschijnlijk labocriterium

Bevestigd

patiënt met passend klinisch beeld EN laboratoriumconfirmatie