Bof (dikoor)

Bof of dikoor (parotitis epidemica) is een infectieziekte waarbij de speekselklier bij het oor ontstoken is. Bof wordt veroorzaakt door het bofvirus en komt meestal voor bij kinderen en jonge volwassenen. Besmetting gebeurt via hoesten en niezen. Doorgaans begint bof of dikoor met koorts en wordt de ziekte nadien begeleid door andere symptomen, zoals spier- en hoofdpijn en malaise. Bof kan ernstige complicaties veroorzaken, zoals hersenvliesontsteking en epididymo-orchitis.

Richtlijnen

Gevalsdefinitie

Bof was van 16 juni 2012 tot 31 oktober 2013 een tijdelijk meldingsplichtige infectieziekte. De gevalsdefinitie en laboratoriumcriteria werden gebruikt voor het bepalen of een melding al dan niet meegenomen werd in de cijfergegevens.

Mogelijk

een persoon met klinische symptomen van bof 

Waarschijnlijk patiënt met een verdacht beeld en die epidemiologisch gelinkt is aan een bewezen geval
Bevestigd klinisch compatibel geval met laboratoriumconfirmatie

Laboratoriumcriteria

Bevestigd na

  • aantonen van bofvirus door kweek of PCR
  • of isolatie van bof IgM antistoffen in serum of speeksel
  • of aantonen bof specifieke IgG antistoffen in serum of speeksel (4-voudige titerstijging)