Bezoek in de woonzorgcentra mogelijk vanaf 18 mei

  • 7 mei 2020

De Nationale Veiligheidsraad heeft op 15 april bezoek van één persoon toegelaten in residentiële voorzieningen. Op dat moment waren de voorwaarden in de woonzorgcentra niet vervuld om op een veilige en haalbare manier voor bewoners en personeel bezoek toe te laten. Rond 11 mei zullen de testen in de woonzorgcentra afgerond zijn, de cijfers tonen vandaag aan dat de besmettingen afnemen. Van de personeelsleden test 2% nog positief, bij de bewoners is dat 5%. Dat is één van de belangrijke basisvoorwaarden. De Taskforce COVID-19 Zorg biedt daarom een perspectief en een kader waarbinnen bezoek in woonzorgcentra weer mogelijk wordt vanaf 18 mei, nog altijd met voorwaarden en binnen duidelijke veiligheidsafspraken.  

Wouter Beke, Vlaams minister van Welzijn: “De lockdownmaatregelen waren noodzakelijk om de samenleving te beschermen, en zeker de meest kwetsbaren. Nu er opnieuw perspectief komt, door meer sociale contacten, willen we die ook geven aan mensen in woonzorgcentra. Ik ben heel blij dat samen met de vertegenwoordigers van de woonzorgcentra een bezoekersregeling is uitgewerkt, die de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en bewoners verzekert én tegelijk families opnieuw de kans geeft elkaar echt te zien.” 

Karine Moykens, voorzitster van de taskforce: “De Nationale Veiligheidsraad van 6 mei heeft beslist dat mensen thuis opnieuw bezoek mogen hebben, met een beperking van 4 personen. Voor de mensen in een sociaal isolement biedt dit mogelijkheden. Voor de woonzorgcentra willen we het bezoek nog beperken tot 1 persoon. Daarvoor zijn aparte voorwaarden uitgewerkt.” 

Woonzorgcentra kunnen opnieuw bezoek ontvangen 

Vooraleer opnieuw bezoek te kunnen ontvangen in een woonzorgcentrum, moet de voorziening zelf klaar zijn en zich klaar voelen om dit veilig te organiseren. Uiteraard moet ook een eventuele uitbraak van COVID-19 in het woonzorgcentrum onder controle zijn. Analoog aan de bezoekregeling van andere zorgsectoren, kan elk woonzorgcentrum nu zelf het tempo bepalen en het afsprakenkader opstellen waarbinnen zij bezoek willen ontvangen en dit vanaf 18 mei. Daarbij moeten zeker deze basisvoorwaarden vervuld zijn:  

  • De voorziening moet over voldoende personeel en beschermingsmateriaal beschikken om het bezoek veilig te organiseren en tegelijk de dienstverlening van het woonzorgcentrum te blijven verzekeren;   
  • Alle regels rond afstand bewaren en handhygiëne worden uiteraard strikt gevolgd;  
  • Het bezoek blijft voorlopig beperkt tot 1 bezoeker per bewoner en liefst altijd dezelfde bezoeker; de mogelijkheid die de Nationale Veiligheidsraad gisteren heeft geboden om per gezin 4 bezoekers te ontvangen, geldt voorlopig niet voor de kwetsbare situatie van de woonzorgcentra. Zij moeten nu eerst de tijd krijgen deze individuele bezoekregeling aan te bieden; binnen de taskforce zal geëvalueerd worden wanneer dit kan uitgebreid worden naar meer bezoekers.   
  • Hoe vaak er bezoek kan komen en hoe lang het bezoek duurt, kan het woonzorgcentrum zelf bepalen afhankelijk van de haalbaarheid voor de organisatie en het personeel. Indicatief is 1 bezoek van een half uur per week; 
  • Elk bezoek is op afspraak;  
  • De bezoeker en de bewoner mogen in de 14 dagen voor het bezoek geen symptomen gehad hebben die op COVID-19 wijzen en niet positief getest zijn; 
  • Het bezoek vindt best plaats in open lucht of in een aparte bezoekersruimte, die bereikt kan worden zonder onnodig door het gebouw te moeten lopen;  
  • Zeker de personeelsleden en zoveel als mogelijk ook de bewoners dragen een chirurgisch mondmasker. De bezoeker draagt minstens een stoffen mondmasker waar hij zelf voor zorgt.  

 
Belangrijk is dat het woonzorgcentrum altijd kan beslissen om een stap terug te zetten in de bezoekvoorwaarden. Het woonzorgcentrum moet wel duidelijk communiceren over de bezoekmogelijkheden naar alle bewoners en hun familie. 
 
Vele voorzieningen, zoals woonzorgcentra, instellingen voor personen met een handicap, jeugdzorgvoorzieningen, enz. hebben de voorbije weken gezocht naar alternatieve manieren om het contact tussen hun bewoners en hun sociale omgeving toch kunnen verder te zetten. Deze goede praktijken worden nu gedeeld via een webpagina. “We zetten deze mooie praktijken graag in de kijker. We willen op die manier het personeel in de residentiële voorzieningen een pluim geven voor hun creativiteit en de vele inspanningen die ze leveren voor hun bewoners, maar tegelijk andere voorzieningen inspireren met deze praktijken”, zegt Karine Moykens.  

Ook aandacht voor personen in sociaal isolement thuis 

Karine Moykens: “De taskforce roept ook op om extra aandacht te hebben voor mensen in sociaal isolement. Wie geen netwerk rond zich heeft, wie zich niet kan verplaatsen door fysieke beperkingen of wie dat niet kan omwille van het risico op besmetting, blijft soms vasthangen in sociaal isolement. En dan dreigt vereenzaming. Bezoek krijgen, doorbreekt dat isolement en biedt een perspectief van zingeving en psychisch welbevinden. We willen professionelen en burgers aanmoedigen de bezoekmogelijkheid aan te grijpen om zo bij te dragen tot meer mentaal welbevinden.” 
 
Bij het bezoek moet men uiteraard ook nauw de regels rond veilige afstand, handhygiëne en nies- en hoesthygiëne, het dragen van mondmaskers, etc. naleven. Als je ziek bent, of de persoon met zorgnood is ziek, ga er dan niet langs. Beter wat vaker maar telkens kort (richtinggevend 15 minuten) een bezoek brengen, is aan te bevelen. Bezoek is ook af te raden wanneer professionele zorgverleners aanwezig zijn, alleen wanneer dit nodig is voor de communicatie met de zorgverleners, bijvoorbeeld bij een dementerende persoon.  
   
Karine Moykens: “Ik roep de zorgverleners op om op zoek te gaan naar initiatieven in de buurt die sociaal contact – onder veilige omstandigheden uiteraard - mogelijk maken. Zorgverleners kunnen personen ondersteunen in het zoeken naar mogelijkheden voor een veilig bezoek en op zoek gaan naar oplossingen op maat waar er grenzen opduiken.”