Bewegen op verwijzing

Wat is Bewegen op verwijzing?

Bewegen op verwijzing, kortweg BOV, helpt mensen met een gezondheidsrisico door onvoldoende lichaamsbeweging of sedentair gedrag op weg naar een actiever en gezonder leven door middel van een beweegplan op maat met professionele coaching.

Voor men bij een coach een afspraak maakt, heeft men een verwijsbrief nodig van je huisarts. Daarom dien je eerst langs te gaan bij je huisarts. Hij schat je gezondheidsrisico in en bepaalt samen met jou of Bewegen op verwijzing hiervoor een geschikte oplossing is. Vanaf 1 januari 2021 kunnen ook andere artsen een verwijsbrief opstellen. Zij brengen ook de huisarts van de persoon op de hoogte.

Met een verwijsbrief van de huisarts op zak, maakt men vervolgens een afspraak bij een BOV-coach. De coach zal samen met de deelnemer een persoonlijk beweegplan maken. Dit beweegplan moet in de lijn van de persoonlijke interesses en mogelijkheden liggen. Fietsen naar het werk, tuinieren, een wekelijkse wandeling met de kinderen, gaan zwemmen,… het zijn slechts enkele voorbeelden. De beweging moet eenvoudig zijn en in te passen in het dagelijkse leven.

De BOV-coach helpt deelnemers niet alleen op weg, hij/zij motiveert hen ook om dit beweegplan effectief uit te voeren en vol te houden. De coaching kan zowel individueel als in groep gebeuren, of een combinatie van beiden, ook dit bepaal je samen met je coach.

Voordelen

Bewegen heeft veel voordelen: je voelt je beter in je vel, komt vaker buiten, hebt meer sociaal contact en op lange termijn zal je gezondheid er wel bij varen.

Werking

Het BOV-systeem werkt met punten. Alle Vlaamse deelnemers hebben jaarlijks recht op 84 punten. Bij elke begeleiding gaan er punten af.

  • Voor een individuele begeleiding gaan er drie punten af per kwartier, dit is 12 punten per uur.
  • Voor een groepsbegeleiding gaat er één punt af per kwartier, dit is 4 punten per uur.

Het is mogelijk om af te wisselen tussen groepsbegeleiding en individuele begeleiding.  Als de jaarlijkse punten op zijn, stopt de tussenkomst van de Vlaamse overheid. Je kunt dan wel nog naar je coach, maar dan betaal je het volledige tarief zelf.

We rekenen per kalenderjaar. Op 1 januari van ieder jaar heeft elke deelnemer opnieuw recht op 84 punten. Gelukkig zijn 84 punten voor een heel jaar heel wat, en voor de meeste mensen voldoende om de beweegkriebels te pakken te krijgen en zelfstandig verder te zetten.

Een groepsbegeleiding bestaat uit minstens 3 en maximaal 10 deelnemers. Per dag mogen maximaal 12 punten (=1uur ) besteed worden aan individuele begeleiding of maximaal 7 punten (1uur 45 minuten) aan groepsbegeleiding per deelnemer.

Zowel de persoonlijke begeleiding van de BOV-coach als de begeleiding in groep zijn motiverende gesprekken. De deelnemers bewegen dus niet samen met de coach. Het is geen personal trainer.

Doelgroep

De terugbetaalde BOV-coaching is alleen van toepassing voor deelnemers die gedomicilieerd zijn in of verblijven in een instelling gelegen in het Vlaamse Gewest of in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad.

Alleen met een verwijsbrief van de arts komt men in aanmerking voor ‘BOV’. Wat zijn de voorwaarden

  • minder dan 30 minuten per dag bewegen;
    of
  •  dagelijkse urenlang ononderbroken zitten.

Voorts richt ‘BOV’ zich op mensen met verschillende gezondheidsrisico’s zoals: overgewicht, diabetes type 1 en 2, hart- en vaatziekten, stress,…

Een volledig overzicht vindt u terug op de de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Tarieven

Afhankelijk of de deelnemer wel of niet in aanmerking komt voor verhoogde tegemoetkoming gelden er andere tarieven voor de eigen bijdrage van de deelnemer:

  Individuele begeleiding Groepsbegeleiding
Normaal tarief

Eigen bijdrage: maximaal € 5

Tussenkomst overheid: € 10

Eigen bijdrage: maximaal € 1

Tussenkomst overheid: € 4

Tarief met verhoogde tegemoetkoming

Eigen bijdrage: maximaal € 5

Tussenkomst overheid: € 10

Eigen bijdrage: maximaal € 0,5

Tussenkomst overheid: € 4,5

De tarieven kunnen door lokale initiatieven lager liggen. De hierboven vermelde bedragen zijn het maximumbedrag.

Voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming gelden er andere tarieven. Een burger kan zijn recht verhoogde tegemoetkoming controleren op de klever van je ziekenfonds. Hierop staat een code. Als deze code eindigt op een ‘1’, dan heeft men in principe recht op een verhoogde tegemoetkoming. Bij twijfel neem kan de burger zijn ziekenfonds contacteren.

Er zijn ook ziekenfondsen die het bedrag dat je zelf nog moet betaling voor de coaching volledig of gedeeltelijk terugbetalen. Hiervoor neem je best contact op met je ziekenfonds.

BOV al bij jou in de buurt?

‘Bewegen op verwijzing’ wordt geleidelijk aan opgestart in heel Vlaanderen. 

Wil je nagaan of er al een ‘BOV-coach’ in je buurt werkzaam is, dan kan je terecht op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Regelgeving

Meer informatie

Meer informatie over het project vind je terug op de website van het Vlaams Instituut Gezond Leven.