Het aantal gereden kilometers van verplaatsingen met een privéwagen doorgeven voor diensten voor gezinszorg

Waarschuwingsbericht

Inzenden van dit formulier is niet langer mogelijk.

Met dit formulier vragen wij het totale aantal kilometers op van de verplaatsingen die het verzorgend en logistiek personeel en de doelgroepwerknemers in 2021 met een privéwagen voor de dienst voor gezinszorg gereden hebben. Alleen de kilometers van verplaatsingen die door de dienst vergoed worden, mag u via dit formulier aan Zorg en Gezondheid bezorgen.

De dienst ontvangt in 2022 een subsidie van 0,1735 euro per gereden kilometer.

De subsidies voor die verplaatsingen met een privéwagen worden uitbetaald samen met het voorschot voor het derde kwartaal van 2022.

Hoe en wat invullen?

Verplaatsingen in het kader van het verrichten van boodschappen voor de gebruiker komen niet in aanmerking. Die kilometers mag u dus niet meetellen.

Opgelet: u mag uitsluitend de kilometers vermelden van de personeelsleden die in 2021 gesubsidieerd werden door Zorg en Gezondheid:

  • voor de verzorgende personeelsleden gaat het om de personeelsleden die gefinancierd werden vanuit de subsidies die de dienst ontvangen heeft op basis van het toegekende urencontingent van 2021 (dus bijvoorbeeld niet de verzorgende personeelsleden die tewerkgesteld zijn als Sociale Maribel, of in het kader van artikel 60, §7, van de OCMW-wet, of die gefinancierd worden met het bedrag van de toeslag voor de maatregel werkdrukvermindering);
  • voor de logistieke personeelsleden en de doelgroepwerknemers gaat het om de personeelsleden die in 2021 toegewezen werden aan de dienst bij ministerieel besluit (toegewezen vte's).

Bij Erkenningsnummer dienst moet u 3 cijfers invullen (bijvoorbeeld: 001, 012 of 123).

U kunt het totale aantal kilometers tot op 2 cijfers na de komma invullen. Decimale getallen schrijft u met een komma (geen punt). Gebruik geen spaties of punten om de duizendtallen te scheiden.

Als het personeel in 2021 geen verplaatsingen met een privéwagen gemaakt heeft, of die verplaatsingen werden niet vergoed door de dienst, dan moet u 0 (nul) invullen. De diensten voor gezinszorg waaraan er in 2021 geen logistieke personeelsleden of doelgroepwerknemers toegewezen werden bij ministerieel besluit, moeten bij kilometers van het logistiek personeel en de doelgroepwerknemers altijd 0 invullen.

Vragen? Contacteer Ann Deplancke (T: 02 553 33 61; E: ann.deplancke@vlaanderen.be).