Besmettingen in woonzorgcentra: cijfers bevestigen eerdere analyse

  • 18 april 2020

Op dit moment zijn ongeveer 80 % van de cijfers van de eerste testing binnen de woonzorgcentra geanalyseerd. Ze bevestigen onze eerste vaststellingen.  

In Vlaanderen hebben we intussen resultaten van testen bij 3.154 personeelsleden. 16% van hen testte positief. Van de 6.244 geteste bewoners kreeg 20% het nieuws dat ze drager zijn van het virus. Bij de bewoners blijkt nog steeds ongeveer 1 op de 2 mensen met symptomen toch negatief te testen. 

Bij de personeelsleden zonder symptomen die getest werden, bleek 13% positief. 

De analyse van de resultaten van de opsplitsing tussen de 55 woonzorgcentra met zware uitbraken en de 30 ad random gekozen woonzorgcentra zullen voorgelegd worden aan de virologen die deel uitmaken van de projectgroep. Volgende week woensdag wordt dit opnieuw besproken in het licht van de permanente evaluatie van de langetermijnstrategie.  

Vraag en aanbod van ondersteuning op elkaar afstemmen 

Er zijn heel wat noden aan ondersteuning binnen onze zorgvoorzieningen. Via een online registratiesysteem kunnen zij vanaf nu op elk moment signaleren waar zij nood aan hebben. Dat kan bijvoorbeeld gaan om medische, psychosociale, technische en managementondersteuning. Maar ook om ondersteuning bij communicatie of het gebruik van materiaal of hulpmiddelen.  

Binnen de taskforce Zorg willen we ook het aanbod beter op laten elkaar afstemmen. Er zijn momenteel heel wat initiatieven om de zorgvoorzieningen te ondersteunen, maar het is ook erg versnipperd. Daarom werken we aan een geïntegreerd overzicht van dit aanbod zodat de aangebrachte noden door de zorgvoorzieningen op een snelle en eenvoudige manier kunnen gekoppeld worden.