Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning

pdf bestandBesluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 (499 kB) houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenletsels.

Dit besluit wijzigt de bijzondere erkenningsnormen van rust- en verzorgingstehuizen zoals opgenomen in de bijlage 1 van het koninklijk besluit van september 2004.

Dit wijzigend besluit werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 12 januari 2016 en trad in werking op 22 januari 2016.

Op 19 januari 2016 kregen de beheersinstanties van de Vlaamse woonzorgcentra deze brief met een toelichting bij het besluit: pdf bestandBrief AG 19-01-2016 toelichting wijziging RVT-erkenningsnormen (391 kB)