Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen

Besluit van de Vlaamse Regering van 25 april 2014 tot vaststelling van de procedures voor de gezondheidszorgvoorzieningen.

Dit besluit legt uit hoe een ziekenhuis of ziekenhuisdienst, een rust- en verzorgingstehuis of een psychiatrisch verzorgingstehuis een erkenning kan verkrijgen. U vindt in dat besluit procedures voor onder andere:

  • de (voorlopige) erkenning van een ziekenhuis of ziekenhuisdienst;
  • de erkenning van ziekenhuisonderdelen en samenwerkingsvormen;
  • de verlenging van een erkenning.