Besluit van de Vlaamse Regering van 15 februari 2019 over het ziekenhuisnoodplan

Open dit besluit in de Vlaamse codex

In de besluit worden de bestaande bepalingen over het beschikken van een ziekenhuisnoodplan geactualiseerd. Dit besluit kwam tot stand na overleg met de federale overheid en de andere Gemeenschappen en Gewesten. Eén van de doelstellingen van de actualisatie is immers een standaardisering van de terminologie. Uiterlijk 1 juli 2019 moet ieder ziekenhuis beschikken over een goedgekeurd ziekenhuisnoodplan.