Raadgevend comité

Het Raadgevend Comité van Zorg en Gezondheid geeft advies aan de leidend ambtenaar over de hoofdlijnen van het beleid van Zorg en Gezondheid, met uitzondering van het strategisch beleid waarover de Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin adviseert. Dat gebeurt op verzoek of op eigen initiatief. Bijzondere aandacht gaat naar reguleringsimpact en administratieve lasten.

Het comité adviseert niet over dossiers van individuele voorzieningen of personen noch over de interne werking en organisatie van Zorg en Gezondheid.

Leden

pdf bestandLedenlijst Raadgevend Comité (119 kB)

Huishoudelijk reglement

pdf bestandHuishoudelijk reglement Raadgevend Comité (137 kB)

Adviezen