Beleid over gezondheidszorgberoepen

De erkenning van de gezondheidszorgberoepen is door de zesde staatshervorming een bevoegdheid van de Vlaamse gemeenschap geworden. Het bepalen van de normen, waaraan een kandidaat-zorgverstrekker moet voldoen om erkend te worden, blijft evenwel een bevoegdheid van de federale overheid.

De Vlaamse overheid wil de erkenningsprocedures voor de kandidaat-zorgverstrekkers efficiënter maken. De administratieve last om een erkenning als een beoefenaar van een gezondheidszorgberoep te bekomen, moet tot een minimum beperkt worden. De meerwaarde van een erkenning moet ook durven in vraag worden gesteld. Erkenningen van rechtswege en het maximaal benutten van gegevensdeling met het beleidsdomein Onderwijs zijn voorbeelden in de efficiëntie-oefening.