(e)Zorgzaam Vlaanderen

De afgelopen jaren heeft Zorg en Gezondheid samen met de gezondheids- en welzijnssector en de andere entiteiten van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin al heel wat inspanningen geleverd om te informatiseren. Op het gebied van de gegevensdeling (tussen zorgverleners onderling en tussen de zorgvoorzieningen en de overheid) zijn een aantal stappen vooruit gezet. Dat gebeurde binnen het kader van de visietekst 'e-Zorgzaam Vlaanderen'. Die visietekst werd onder de vorige legislatuur geoperationaliseerd via het actieplan 'Naar een e-Zorgzaam Vlaanderen'.

Meer info

Flanders' Care: gegevensdeling in de welzijns- en gezondheidszorg